Urbanistiniame forume – diskusija „Miestų kompaktiškumas architektūros kokybės kontekste“

Lapkričio 22 d. vyks „XII Lietuvos Urbanistinis Forumas 2018“. Jame Lietuvos architektų rūmai kartu su Lietuvos architektų sąjunga rengia diskusiją-kūrybines dirbtuves „Miestų kompaktiškumas architektūros kokybės kontekste“.

Miestų kompaktiškumas – svarbus teritorijų plėtros principas, glaudžiai susijęs su racionaliu išteklių naudojimu, teritorijų prieinamumu, transporto srautų efektyvumu. Kompaktiškumo idėja, kartu su šiuolaikinės urbanistikos diskursu, teikia pirmenybę intensyvumui, o ne dispersiškumui, bendruomeniškumui, o ne privatumui, paskirčių maišymuisi, o ne atskyrimui.

Diskusijos rengėjai kvestionuoja, kas yra kompaktiškas miestas, kokie jo parametrai ir teikiama nauda gyvenamajai aplinkai? Kodėl Jungtinių Tautų darnaus vystymosi gairėse, EK urbanistinės politikos dokumentuose, kompaktiškų miestų indikatorius yra vienas svarbiausių planuojant teritorijas? O kaip į kompaktiškumo principo taikymą reaguoja architektūros kokybės aspektai?

Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme išskirta dešimt architektūros kokybės kriterijų. Šių dienų praktika rodo, kad minėti kriterijai skirtingų interesų grupių – verslo, architektų, visuomenės, institucijų – yra interpretuojami skirtingai ir savaip. Pažanga siekiant kompaktiško miesto modelio, kaip geriausiai tinkančio darnaus vystymosi tikslams įgyvendinti, gali būti pasiekta, jeigu į kiekvieną plėtros projektą valdžia, bendruomenės bei profesionalai žvelgs kūrybinai ir komunikuos tarpusavyje.

Diskusijos pranešėjai ir gausiai užsiregistravę dalyvai sieks atrasti sąlyčio taškų architektūros kokybės kriterijų suvokimo, jų taikymo ir ypač – tarpusavio derinimo galimybėse.

Diskusijoje bus klausiama:
• Kompaktiškas miestas: siekis gyventi kuo tankiau, siekis suvaldyti padrikas urbanistines struktūras ar siekis gyventi darnioje aplinkoje?
• Kompaktiškumo kriterijų suderinamumas: kaip siejasi JT kompaktiškumo kriterijai ir architektūros kokybės kriterijai įtvirtinti LR architektūros įstatyme?
• Architektūros kokybės aspektai: kaip šie kriterijai reaguoja į kompaktiškumo principo taikymą planuojant miestus ir konkrečias teritorijas?

Diskusijoje dalyvaus Balsių bendruomenės pirmininkas Rimantas Micka, UAB „Citus“ vadovas Mindaugas Vanagas, Vilniaus miesto vyriausiasis architektas Mindaugas Pakalnis, VGTU Architektūros fakulteto Urbanistikos katedros docentas dr. Matas Cirtautas, architektas, semiotikos magistras Justinas Dūdėnas,  filosofas Aldis Gedutis ir kiti dalyviai. Diskusiją moderuos Daiva Veličkaitė ir Donatas Baltrušaitis.

Diskusija vyks lapkričio 22 d., 13.45 – 16.15 val. „Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre“ (Saulėtekio al. 5, Vilniuje). Daugiau informacijos forumo svetainėje.

Panašūs įrašai