Rūmų tarybos posėdžio refleksijos. Sausis.

Sausio mėn. 23 d. posėdžiavo Lietuvos architektų rūmų taryba. Kviečiame susipažinti, kokius architektams svarbius klausimus ji sprendė.

KĄ SPRENDĖ RŪMŲ TARYBA?

– 2019 m. biudžeto ir veiklos klausimai
– Pasirengimas Rūmų narių susirinkimui
– Konkurencijos tarybos rekomendacijos dėl RAT veiklos ir kvalifikacijos kursų rengimo
– Architektūros lauko aktualijos – konkretūs atvejai


2019 m. BIUDŽETAS, VEIKLOS IR NARIŲ SUSIRINKIMAS

Rūmų taryba, pradėdama pasirengimą Rūmų narių susirinkimui, kuris vyks kovo 29 d. „Litexpo“, aptarė šių metų biudžeto ir veiklos krypčių klausimus. 2019 m., LKT neskyrus finansavimo, Rūmų biudžetas yra apie 90 tūkst. eurų mažesnis nei pernai, o tai reiškia veiklos susitraukimą ir galimybių mažėjimą. Taryba svarstė, kaip efektyviai suformuoti biudžetą ir kokius veiklos prioritetus pasirinkti, taip pat, iš kur gauti papildomų lėšų. Biudžeto planas bus pristatytas nariams dar prieš susirinkimą, suteikiant galimybę pareikšti pastabas. Taryba taip pat aptarė susirinkimo darbotvarkę, įžanginio pranešimo temą ir kitus organizacinius klausimus.

Šių metų susirinkimo metu pirmą kartą Rūmų garbės ženklu – Lietuvos architektų žiedu – bus apdovanoti trys nusipelnę architektai – a. a. A. Nasvytis, V. J. Dičius ir E. V. Miliūnas.

KONKURENCIJOS TARYBOS REKOMENDACIJOS

Taryboje diskutuotos Konkurencijos tarybos pateiktos rekomendacijos dėl galimo interesų konflikto, rengiant kvalifikacijos kursus bei vykdant RAT veiklą. Nuspręsta susirinkime teikti siūlymą nariams dėl kursų rengimo atsisakymo, paliekant Rūmams reguliavimo ir priežiūros funkcijas, taip pat siūlyti keisti Statutą dėl dabar įtvirtinto architektų dalyvavimo keliuose valdymo ir veiklos organuose.  RAT veiklos Taryba nusprendė nestabdyti. Plačiau skaitykite čia.

ARCHITEKTŪROS LAUKO AKTUALIJOS

Posėdyje svarstytos šios architektūros aktualijos – Šiaulių bulvaro išasfaltavimas, situacija dėl Teismų administracijos pastato, Šv. Jokūbo komplekso architektūrinis konkursas.

Taryba nutarė imtis veiksmų dėl Šiaulių bulvaro rekonstrukcijos ir kreiptis ne tik į Šiaulių savivaldybę, bet ir į kitas atsakingas institucijas dėl šių su aplinkos kokybe ir pagarba architektūrai nesuderinamų veiksmų. Taip pat nuspręsta palaikyti vietos bendruomenę vis dar kovojančią dėl Teismų administracijos pastato ir imtis papildomų priemonių – kreiptis į pačią Teismų administraciją su raginimu atsižvelgti į ekspertų vertinimus. Taryba aptarė ir Lietuvos architektų sąjungos rengiamo „Licėjaus ir viešbučio su konferencijų centru Vasario 16-osios g. 1“ projekto konkurso, dėl kurio Rūmai teikė pastabas, sąlygų derinimo klausimus.

Posėdyje dalyvavo: D. Veličkaitė, A. Ambrasas, A. Karalius, L. Tuleikis, A. Asauskas, L. Rekevičius, T. Paulauskas, V. Dapkevičius, V. Kuliešius.

Panašūs įrašai