Rūmai planuoja veiklos pokyčius, bet Regioninės architektūros tarybos darbą tęs

Lietuvos architektų rūmai įvertino Konkurencijos tarybos rekomendacijas dėl galimo interesų konflikto, rengiant kvalifikacijos kėlimo kursus ir vykdant Regioninių architektūros tarybų (toliau – RAT) veiklą.

Gerbiame Konkurencijos tarybos išsakytą nuomonę ir išdėstytus argumentus. Atsižvelgę į dalį jų, jau dabar esame numatę priemones vykdomos veiklos tobulinimui, tačiau kai kurie išsakyti argumentai Rūmų tarybai sukėlė abejonių, dėl neaptarto jų santykio su esminiais profesinės savivaldos principais“, – teigia Rūmų pirmininkė Daiva Veličkaitė.

Rūmų taryba įvertino Konkurencijos tarybos argumentus dėl kvalifikacijos tobulinimo kursų rengimo ir nemato kliūčių šios funkcijos atsisakyti, tačiau pabrėžia, jog pirmiausiai svarbu užtikrinti, jog architektai turėtų galimybes tobulinti kvalifikaciją, kaip to reikalauja įstatymai. Rūmai planuoja susitikimus su asociacijomis, aukštosiomis mokyklomis, mokymo įstaigomis, kurias ragins aktyviau imtis šios veiklos, siekiant architektams užtikrinti kuo platesnes pasirinkimo galimybes. Kovo mėnesį vyksiančiame Rūmų narių susirinkime nariams bus teikiamas siūlymas atsisakyti kursų rengimo Rūmuose, paliekant tik jų reguliavimo ir priežiūros funkcijas.

Taip pat Rūmų taryba patvirtino, kad Konkurencijos tarybos neigiamai įvertintas tų pačių architektų dalyvavimas keliuose valdymo ir veiklos organuose, yra suprantamas. Praktika parodė, kad tokia šiuo metu galiojanti tvarka kelia abejonių visuomenei, o apklausos patvirtino, jog jos keitimui pritaria ir patys Rūmų nariai. Atsižvelgiant į tai, atitinkami Rūmų statuto pakeitimai bus svarstomi Rūmų narių susirinkime.

Vis tik, jei pirmais dviem aspektais išsakyti argumentai Rūmų tarybos buvo priimti kaip pagrindas inicijuoti veiklos pakeitimus, tai dėl Regioninių architektūros tarybų ir atestavimo veiklos Rūmams kilo rimtų abejonių.

„Mūsų vertinimu, Konkurencijos tarybos išaiškinime nebuvo įvertinta pati profesinės savivaldos esmė, paremta visuotiniu profesijos narių dalyvavimu ir jų savireguliacijos bei savipriežiūros principais. Kalbant apie RAT sudėtį, ją apibrėžia Architektūros įstatymas, šiuo metu mes nematome galimybės jo neįgyvendinti. Kartu tikime, kad būtent kvalifikuoti architektai ir yra tie specialistai, kurie gali nagrinėti ir vertinti architektūros kokybę. Atsižvelgiant į tai, Rūmai šiuo metu neplanuoja stabyti RAT veiklos“, – situaciją komentuoja D. Veličkaitė.

Rūmų taryba pabrėžia, jog nors RAT, atestavimo ir kitų organų veikloje išties dalyvauja toje pačioje rinkoje veikiantys profesijos nariai, tačiau jų sprendimų objektyvumą užtikrina įstatymuose ir Rūmų statute numatytos atsvaros priemonės – visuotiniai rinkimai, suinteresuotų narių nusišalinimas, atsakomybė už teisės aktų bei profesinės etikos pažeidimus, taip pat ir pačių Rūmų teisinė atsakomybė už priimtus neteisėtus ir (ar) nepagrįstus sprendimus. Rūmuose dedamos maksimalios pastangos, kad visi šie mechanizmai veiktų.

Rūmai kreipėsi į Europos architektų tarybą, siekdami gauti informacijos apie gerąsias kitų šalių praktikas, kur sėkmingai veikia panašaus pobūdžio tarybos, atliekančios architektūros ekspertinį vertinimą. Kitų šalių ekspertus planuojama kviesti ir į Rūmų narių susirinkimą, kur bus diskutuojama apie šią visuomenei svarbią funkciją.

Panašūs įrašai