Rūmų tarybos posėdžio refleksijos. Kovas.

Kovo mėn. 13 d. posėdžiavo Lietuvos architektų rūmų taryba. Kviečiame susipažinti, kokie architektams aktualūs klausimai buvo sprendžiami.

Ką sprendė Rūmų taryba:

– 2018 m. Rūmų veiklos ir finansinės ataskaitos aptarimas
– Narių pastabų dėl Statuto ir biudžeto projektų aptarimas
– Urbanistinės plėtros darbo grupės pasiūlymai
– Kitų organizacijų kursų skelbimo Rūmų svetainėje atšaukimas
– SPIA organizuojama diskusija
– K18 statybos leidimo išdavimas

2018 M. RŪMŲ VEIKLOS IR FINANSINĖS ATASKAITOS APTARIMAS

Kasmet Rūmų narių susirinkimui yra rengiama Rūmų veiklos atskaita. Ją sudaro Rūmų valdymo organų – Rūmų pirmininko ir Tarybos, Profesinės etikos tarybos, Architektų profesinio atestavimo komisijos ataskaitos, taip pat nariams teikiamos regioninių architektūros tarybų ataskaitos bei Rūmų revizijos komisijos rengiama metinės finansinės atskaitomybės patikrinimo ataskaita. Veiklos ataskaitą posėdyje aptarė Rūmų taryba, netrukus ji bus išsiųsta ir visiems nariams, o taip pat pristatoma ir tvirtinama Susirinkimo metu.

NARIŲ PASTABŲ APTARIMAS

Rūmų taryba, besiruošdama Narių susirinkimui, išsamiai išnagrinėjo ir įvertino narių pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl Rūmų Statuto keitimo ir 2019 m. biudžeto projektų. Buvo gauta 11 narių pastabų dėl Statuto projekto ir 17 dėl biudžeto projekto.

URBANISTINĖS PLĖTROS DARBO GRUPĖS PASIŪLYMAI

Aktyviai veikiančios Rūmų Urbanistinės plėtros darbo grupės atstovai – KTU architektūros ir statybos instituto teritorijų planavimo centro vadovas Evaldas Ramanauskas ir šios darbo grupės vadovė Giedrė Ratkutė Skačkauskienė Tarybai pristatė parengtus pasiūlymus dėl teritorijų planavimo reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo, kuris apima: 1) Urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų žemės sklypų konsolidavimo-pertvarkymo pasiūlymus; 2) Urbanistinių teritorijų planavimo reikalavimų tobulinimo siūlymus – gatvių tinklo ir kvartalų struktūros formavimą; 3) Gamtinių elementų aplinkos tvarkymo ir naudojimo reikalavimo tobulinimo siūlymus.

Darbo grupė apžvelgė teritorijų planavimo problemas, suformavo galimus jų sprendimo būdus ir išanalizavo dabar veikiančių teisės aktų ryšį su teikiamais pasiūlymais. Išsamų atliktą darbą Taryboje vienbalsiai nuspręsta paversti konkrečiais pasiūlymais teisėkūrai, siekiant atsakingo ir darnaus urbanistinio šalies vystymosi.

KITŲ ORGANIZACIJŲ KURSŲ SKELBIMO RŪMŲ SVETAINĖJE ATŠAUKIMAS

Rūmų taryba pakeitė Architektų kvalifikacijos tobulinimo organizavimo tvarkos aprašą, atšaukdama neseniai priimtą nuostatą Rūmų svetainės renginių kalendoriuje skelbti ne tik Rūmų, bet ir kitų organizacijų rengiamus kursus, kai jie atitinka organizacijos patvirtintą programą ir teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Šia Rūmų pasiūlyta neprivaloma papildomo kursų viešinimo paslauga norėta prisidėti prie reikalavimus atitinkančių kursų sklaidos ir palengvinti kursų pasirinkimą architektams, tačiau iškilus nesklandumams, susijusiems su poreikiu iš anksto įvertinti kursų atitiktį nustatytiems reikalavimams, nuspręsta šios naujovės atsisakyti.

SPIA ORGANIZUOJAMA DISKUSIJA

Smulkiųjų projektavimo įmonių asociacijos (SPIA) paskelbė internetinę registraciją į diskusiją, skirtą Rūmų vidiniams dokumentams, kurie buvo pateikti išimtinai Rūmų nariams, aptarti. Be to, SPIA prašė Rūmų suteikti patalpas šiam renginiui, organizuojamam savaitei iki Rūmų narių susirinkimo.

Rūmų Taryba, įvertinusi SPIA vadovo Roko Mazuronio prašymą kaip nepagrįstą bei negavusi atsakymo, kaip šios organizacijos veikla yra susijusi su Rūmų statutu ir Rūmų biudžetu, suteikti patalpas atsisakė. Plačiau skaitykite čia.

K18 STATYBOS LEIDIMO IŠDAVIMAS

Lietuvos architektų rūmų taryba neigiamai įvertino Vilniaus m. savivaldybės išduotą statybos leidimą D. Libeskindo suprojektuotam K18 pastatui Konstitucijos pr., Vilniuje, ir laiko jo išdavimą neatitinkančiu teisės aktų reikalavimų. Rūmai nuosekliai laikosi nuostatos, jog įstatymuose nustatytos procedūros nėra savitikslės, jos skirtos subalansuotų sprendimų ir darnios plėtros užtikrinimui, o tai gali būti pasiekta tik tinkamai įtraukiant visuomenę, specialistus, atsakingas institucijas ir suderinant visų interesų grupių poreikius. Plačiau skaitykite čia.

Posėdyje dalyvavo: D. Veličkaitė, A. Ambrasas, R. Palekas, L. Tuleikis, J. Vaškevičius, A. Asauskas, L. Rekevičius, T. Paulauskas,  V. Kuliešius, S. Kuncevičius, V. Dapkevičius.

Panašūs įrašai