Dėl SPIA iniciatyvos rengti Rūmų biudžeto ir Statuto aptarimą

Lietuvos architektų rūmai, reaguodami į Smulkiųjų projektavimo įmonių asociacijos (SPIA) organizuojamą diskusiją, skirtą Rūmų Statuto projekto ir Rūmų 2019 m. biudžeto projekto aptarimui, viešai pareiškia nepritariantys tokiems šios organizacijos veiksmams ir galimam Rūmų narių klaidinimui.

SPIA paskelbė internetinę registraciją į diskusiją, skirtą Rūmų vidiniams dokumentams, kurie buvo pateikti išimtinai Rūmų nariams, aptarti. Be to, SPIA prašo Rūmų suteikti patalpas šiam renginiui, organizuojamam savaitei iki Rūmų narių susirinkimo.

Rūmai, negavę SPIA vadovo Roko Mazuronio pagrįstų paaiškinimų, kaip SPIA veikla yra susijusi su Rūmų statutu ir Rūmų biudžetu, suteikti patalpas atsisakė.

Rūmų nariams buvo suteikta galimybė internetu pateikti pastabas dėl Rūmų biudžeto ir Statuto projektų. Visos jos buvo išsamiai aptartos ir įvertintos vakar vykusiame Rūmų Tarybos posėdyje. Taryba kviečia Rūmų narius kovo 29 d. aktyviai dalyvauti Rūmų narių susirinkime, kuriame bus dar kartą aptariami Rūmų biudžetas ir Statutas, o po to balsuojama dėl jų tvirtinimo.

Rūmai dėkoja SPIA vadovui, Rūmų nariui R. Mazuroniui už aktyvumą skatinant profesinės savivaldos formavimąsi, rūpinantis Rūmuose vykstančių procesų skaidrumu ir teisėtumu, bei džiaugiasi, kad R. Mazuronio skeptiškas požiūris į architektų profesinę savivaldą, išsakytas 2017 m. Rūmų pirmininko rinkimuose, pakito.

Rūmams tikrai reikalingi aktyvūs, jų augimą skatinantys nariai, visuomet yra laukiama jų dalyvavimo ir pasiūlymų Rūmų darbo grupėse, per kurias yra organizuojamas Rūmų narių nuomonių surinkimas ir diskusijos. Taip pat Taryba yra linkusi įvertinti ir atskirų narių siūlymus organizuoti Rūmuose įvairius pasitarimus nariams svarbiais klausimais.

Panašūs įrašai