Profesinės etikos taryba priėmė sprendimą taip vadinamoje „Gedimino kalno“ istorijoje

2023 m. sausio 27 d. Lietuvos architektų rūmų (Rūmų) Profesinės etikos taryba (PET) išnagrinėjo arch. Rimo Grigo skundą dėl arch. Kęstučio Bakanausko ir arch. Dalios Kriaučiūnienės galimai padarytų profesinės etikos pažeidimų.

Rūmai 2022-11-09 gavo Rimo Grigo skundą, kuriame nurodoma, kad  2019 – 2021 m. jis teikė architekto, projekto vadovo paslaugas ir vadovavo Gedimino Kalno tvarkybos darbų projekto rengimui. O Kęstutis Bakanauskas ir Dalia Kriaučiūnienė pagal naują projektavimo rangos darbų sutartį teikia architektūros paslaugas akivaizdžiai žinodami ir būdami įspėti apie tai, kad projekto autorius, arch. R. Grigas, nesutinka su tvarkybos projekto keitimu. Minėti architektai neatsiklausė ir neinformavo projekto autoriaus  dėl tvarkybos projekto A laidos rengimo. Jie teikia architektūros paslaugas, kuriomis keičiamas arch. R. Grigo projektas be šio sutikimo, bet ir esmingai perdaro tvarkybos projektą, nes projekto sprendinius perkvalifikuoja iš tvarkomųjų paveldosaugos darbų į tvarkomuosius statybos darbus. Tvarkybos Projekto perdarymas  A laidoje tokiu būdu, su kuriuo autorius nesutinka, pažeidžia jo garbę ir reputaciją architektų bendruomenės ir visuomenės akyse.

Projekto autoriaus kūrybos pasisavinimas reiškia, kad K. Bakanauskas ir D. Kriaučiūnienė naudoja R. Grigo sprendinius ir pristato šiuos sprendinius kaip savo.

PET nariai išnagrinėjo R. Grigo skundą ir akcentavo, kad K. Bakanauskas ir D. Kriaučiūnienė patys posėdžio metu pripažino, jog nerodė pakankamos iniciatyvos ir negavę jokio autoriaus sutikimo, rengė R. Grigo parengto tvarkybos darbų projekto pagrindu, projekto A laidą.

Rūmų Profesinės etikos taryba pripažino, kad Kęstutis Bakanauskas ir Dalia Kriaučiūnienė pažeidė Etikos kodekso 4 principo („Įsipareigojimai profesijai”) 4.6 taikymo atvejį („Architektūros paslaugų teikėjas nesisavina kito architektūros paslaugų teikėjo intelektinės nuosavybės ir neteisėtai nesinaudoja jo idėjomis, jeigu negauna aiškaus sutikimo iš to paslaugų teikėjo, kuriam priklauso teisės į tą nuosavybę ar idėją; Architektūros paslaugų teikėjas nekritikuoja kito architekto darbo piktavališkai arba nesąžiningai ir nesistengia jo diskredituoti“) ir 4.12 taikymo atvejį („Visi architektūros paslaugų teikėjai, prieš pradėdami derybas dėl sutarties pasirašymo parengti projektą ar atlikti kitą su savo profesija susijusį darbą ir žinodami arba pagrįstai pasiteiravę galintys sužinoti, kad tam pačiam klientui arba esamam ar būsimam vartotojui ir tam pačiam projektui ar su architekto profesija susijusiam darbui tuo pačiu metu yra paskirtas kitas architektūros paslaugų teikėjas, įsipareigoja apie tai informuoti tą kitą paslaugų teikėją”) ir rekomenduoja sustabdyti jų kvalifikacijos atestatų galiojimą 6 mėnesiams.

Su Profesinės etikos tarybos 2023-01-27 d. sprendimu Nr. 2023/1 galite susipažinti paspaudus šią nuorodą: https://www.architekturumai.lt/wp-content/uploads/20230127_PET_sprendimas_viesinimui_.pdf

 

LAR administracija

 

Iliustracija iš https://www.instagram.com/oelghamry2020/

Panašūs įrašai