Praleistas kvalifikacijos tobulinimo terminas savaime nepanaikina atestuoto architekto teisės vykdyti atestuoto architekto veiklą

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos architektų rūmai (Rūmai) gauna daug savivaldybės darbuotojų ir atestuotų architektų užklausų, susijusių su dokumentų tikrinimo metu statinių projektų atmetimu (nederinimu) dėl architekto kvalifikacijos atestato galiojimo datos, kvalifikacijos tobulinimo ar pan. informuojame, jog architekto kvalifikacijos atestatai yra neterminuoti vadovaujantis LR Statybos įstatymo 12 str. 12 d. ir LR Teritorijų planavimo įstatymo 40 str. 4 d. nuostatomis. Architektas gali vykdyti architektūrinę veiklą, jei jo kvalifikacijos atestato galiojimas nėra sustabdytas, panaikintas ar atestuotas architektas nėra deklaravęs, jog nevykdo atestuoto architekto veiklos.

Po kvalifikacijos tobulinimo ar architekto kvalifikacijos atestato papildymo, architekto kvalifikacijos atestato išdavimo data nekinta. Praleistas kvalifikacijos tobulinimo terminas savaime nepanaikina atestuoto architekto teisės vykdyti atestuoto architekto veiklą.

Visą aktualią informaciją, susijusią su architektų atestavimu, galite rasti Rūmų internetinėje svetainėje https://www.architekturumai.lt skyrelyje Atestavimas pasirinkus Atestuotų architektų sąrašas.

 

 

 

LAR administracija

Nuotraukos Iliustracija iš https://www.instagram.com/oelghamry2020/ 

Panašūs įrašai