Patikslintas Lietuvos architektų rūmų narių susirinkimo laikas

Lietuvos architektų rūmai, į. k. 301111540, buveinė Kalvarijų g. 1, Vilnius, www.architekturumai.lt (toliau – LAR), tarybos sprendimu 2017 m. balandžio mėn. 7 d. Vilniaus kongresų rūmuose (Vilniaus g. 6, Vilnius) šaukia LAR narių ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą, kurio darbotvarkėje:
• LAR Statuto pakeitimų tvirtinimas,
• LAR veiklos ataskaitos tvirtinimas,
• LAR finansinės atskaitomybės tvirtinimas,
• LAR nario mokesčio dydžio nustatymas,
• LAR Tarybos, LAR pirmininko rinkimai,
• LAR profesinės etikos tarybos, Architektų profesinio atestavimo komisijos, Rūmų ekspertų komisijos, Rūmų revizijos komisijos sudarymas,
• kiti klausimai.

Atsižvelgdami į narių pageidavimus, keičiame renginio laiką:
• dalyvių registracijos pradžia 10.00 val.;
• renginio pradžia 11.00 val.

Susirinkime dalyvaujama asmeniškai, pateikus asmens dokumentą. Negalinčius dalyvauti narius gali atstovauti jų įgaliotieji asmenys, pateikę asmens dokumentą ir notarinės formos įgaliojimą.

Kviečiame visus Rūmų narius aktyviai dalyvauti.

Lietuvos architektų rūmų pirmininkė Daiva Bakšienė
Wikimapia nuotr.

Panašūs įrašai