Kviečiame į Lietuvos architektų rūmų narių susirinkimą

Lietuvos architektų rūmai, į. k. 301111540, buveinė Kalvarijų g. 1, Vilnius, www.architekturumai.lt (toliau – LAR), Tarybos sprendimu 2017 m. balandžio mėn. 7 d. 10.00 val. (registracijos pradžia 09.00 val.) Vilniaus kongresų rūmuose (Vilniaus g. 6, Vilnius) šaukia LAR narių ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą, kurio darbotvarkėje:

• LAR Statuto pakeitimų tvirtinimas,
• LAR veiklos ataskaitos tvirtinimas,
• LAR finansinės atskaitomybės tvirtinimas,
• LAR nario mokesčio dydžio nustatymas,
• LAR Tarybos, LAR pirmininko rinkimai,
• LAR profesinės etikos tarybos, Architektų profesinio atestavimo komisijos, Rūmų ekspertų komisijos, Rūmų revizijos komisijos sudarymas,
• kiti klausimai.

Susirinkime dalyvaujama asmeniškai, pateikus asmens dokumentą. Negalinčius dalyvauti narius gali atstovauti jų įgaliotieji asmenys, pateikę asmens dokumentą ir notarinės formos įgaliojimą.

Kviečiame visus Rūmų narius aktyviai dalyvauti.

Lietuvos architektų rūmų pirmininkė Daiva Bakšienė

Pastaba: iki kovo 10 dienos Tarybos nustatyta tvarka buvo renkami išankstiniai Rūmų narių pasiūlymai dėl kandidatų į Rūmų organų narius. Siūlymų į išankstinį kandidatų sąrašą laikas baigėsi, sutikimus bei prisistatymo medžiagą pateikę pasiūlyti bus įtraukti į išankstinį kandidatų sąrašą ir paskelbti šioje svetainėje. Kiti kandidatai bus keliami ir kiti įstatymuose bei Statute nustatyti klausimai sprendžiami Rūmų narių susirinkime.

Atsiprašome dėl techninės klaidos, dėl kurios 2017 m. kovo 13-22 dienomis šiame skelbime galimai klaidinančiai buvo nurodyta, jog siūlymų į kandidatus laikas baigėsi. Tuo norėta pranešti, kad baigėsi pasiūlymų išankstiniam kandidatų sąrašui teikimo laikas. 

Panašūs įrašai