„Lietuvos architektai“ laukia skaitytojų

Lietuvos architektų rūmus pasiekė antra lauktos knygos „Lietuvos architektai. II leidimas“ partija.

Šis Lietuvos architektų rūmų iniciatyva 2014 metais parengtas ir bendru su Lietuvos architektų sąjunga sutarimu 2016 metais išleistas leidinys yra 2002 metais Lietuvos architektų sąjungos publikuotos knygos „Lietuvos architektai“ antrasis, papildytas, leidimas. Jo leidimą rėmė Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Knygos sudarytojai prof. dr. Algimantas Mačiulis ir prof. Vytautas Jurgis Dičius (redakcinė komisija: Juozas Vaškevičius (primininkas), prof. dr. Algimantas Mačiulis ir prof. Vytautas Jurgis Dičius).
Leidinio pradžioje prof. dr. A. Mačiulis papildė įvadinį straipsnį, supažindinantį skaitytojus su Lietuvos architektūros istorija. Didžiausias dėmesys jame telkiamas į naujosios architektų kartos kūrybą. Ji plačiai pristatoma ir fotografijų retrospektyvoje.

Išplėsta Lietuvos architektūros istorijos apžvalga (nuo 9 iki 206 psl.) leido labiau koncentruoti antrą – enciklopedinę – knygos dalį, kurioje glaustai pristatomas informaciją apie save pateikusių architektų profesinis kelias. Trumpi biografiniai dabartinių architektų duomenys (gyvenimo datos, mokymosi laikas, darbovietės, reikšmingiausi kūriniai ir mokslo darbai) kai kur palydimi jų fotoportretais.

Knygos prieduose – absolventų, baigusių architektūros studijas Lietuvos aukštosiose mokyklose nuo 1947 metų, sąvadas.

Nuo 2017 m. kovo 7 d. knygą galima įsigyti Lietuvos architektų rūmuose (Kalvarijų g. 1, Vilnius). Šiuo metu jos kaina 10 Eur.

LAR inf.

Viršelio dail. B. Leonavičius

Panašūs įrašai