Liepos 1 dieną įsigaliojo Rūmų narių asmeninis draudimas

Nuo 2017 m. liepos 1 d. Lietuvos architektų rūmų nariai yra apdrausti asmeniniu teisinės gynybos ir finansinių nuostolių draudimu (toliau – Rūmų narių draudimas). Sąlygas pristatomam Rūmų narių draudimui sudarė 2017 metais įtvirtinta visuotinė atestuotų architektų narystė, o sprendimą draustis Londono draudikų LLOYD‘S OF LONDON pasiūlytu draudimu priėmė 2017 m. balandžio 21 d. Rūmų narių susirinkimas.

Su Rūmų narių draudimo sąlygomis galima susipažinti draudimo sutarties taisyklėse.
Žemiau teikiame kai kuriuos bendresnius paaiškinimus dėl draudimo taisyklių nuostatų:

Kas yra apdraustieji pagal Rūmų narių draudimo sutartį?

– Apdraustieji yra fiziniai asmenys, kurie draudimo laikotarpiu yra Rūmų nariai
– Rūmų nariai turi būti sumokėję nustatyto dydžio Rūmų nario mokestį bei neturėti kitų įsiskolinimų Rūmams
– Rūmų nario draudimą liudija draudikų išduotas draudimo polisas.

Kodėl naudingas šis draudimas?

– Architektas gali būti patrauktas asmeninėn atsakomybėn (įskaitant civilinę, administracinę, baudžiamąją) dėl vykdomos profesinės veiklos
– Tokiu atveju teisinės gynybos išlaidų ir nuostolių atlyginimo našta tenka asmeniui, o ne įmonei
– Privalomasis draudimas tokių išlaidų neatlygina
– Rūmų narių draudimas padeda išvengti asmeninių išlaidų bei nuostolių dėl profesinės veiklos

Kokia yra šio draudimo suteikiama apsauga?

– Rūmų narių draudimas atlygina Rūmų narių asmeniškai patirtas teisinės gynybos išlaidas
– Taip pat atlyginami tie asmeniniai nuostoliai, kurie nėra dengiami statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu
– Draudimo suma vienam asmeniui – iki 10 000 eurų
– Rūmų narių draudimas atlygina teisinės gynybos išlaidas ir nuostolius, viršijančius 500 eurų sumą, t.y. išskaita (franšizė) yra 500 eurų

Kokiais atvejais galima pasinaudoti šio draudimo suteikiama apsauga:

– Draudimo apsauga suteikiama, kai narys (fizinis asmuo) asmeniškai gauna pretenziją (įtarimus, kaltinimus) ar ieškinį draudimo laikotarpiu
– Draudimo apsauga suteikiama, jei pretenzija ar ieškinys pateikiami dėl profesinių klaidų ar profesinės veiklos (nesvarbu kada atliktos)
– Draudimo apsauga nesuteikiama pretenzijoms ar ieškiniams pateiktiems, ar aplinkybėms žinomoms iki draudimo laikotarpio pradžios

Koks yra draudimo laikotarpis?

– Draudimo laikotarpis – nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2018 m. liepos 1 d.
– Sprendimas dėl draudimo sutarties pratęsimo bus priimamas 2018 m. Rūmų narių susirinkime

Kur kreiptis gavus pretenziją ar ieškinį?

– Gavus pretenziją ar ieškinį reikia kreiptis į draudikų atstovą UADBB „Colemont“
– Produkto vadovas Laurentas Mekionis, +370 636 31596, [email protected]
– Kilus papildomiems klausimams kviečiame kreiptis į Rūmus

www.thedynamicsale.com pav.

Panašūs įrašai