Dėl nario mokesčio mokėjimo tvarkos

2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Architektų rūmų įstatymo pakeitimas, pagal kurį, nuo šios datos, visi atestuoti architektai tapo Rūmų nariais, t.y. buvo įkurta pilnavertė atestuotų architektų profesinė savivalda.

Nario mokestis, kurio dydis nustatomas narių susirinkime, yra viena iš esminių profesinės savivaldos veikimo prielaidų. 2017 m. balandžio 21 d. Rūmų nariai priėmė visiems nariams taikomą sprendimą – nustatė 144 eurų dydžio metinį mokestį, kurį sudaro 120 eurų bazinė dalis ir 24 eurų tikslinė nario mokesčio dalis, skirta visų Rūmų narių draudimui (plačiau apie draudimą skaitykite čia).

Pagal Rūmų statutą, nario mokesčio mokesčio mokėjimo tvarką nustato Rūmų taryba.

2017 m. gegužės 17 d. vykusio posėdžio metu Taryba nusprendė, kad:
1.    Naujai nustatytas bazinis nario mokesčio dydis (120 eur) bus taikomas nuo 2018 metų. Už 2017 metus mokamas anksčiau nustatytas nario mokestis – 115 eurų.
2.    Nario mokestis mokamas iš anksto – iki metų, už kuriuos mokama, pradžios. T.y. 2018 metų bazinė nario mokesčio dalis (120 eur) mokama iki 2017 m. gruodžio 31 d.
3.    2017 metų nario mokestis (115 eur) mokamas iki 2017 m. liepos 1 d. Iki šios datos turi būti panaikinti ir įsiskolinimai.
4.    Rūmų nariai bus draudžiami nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2018 m. liepos 1 d., todėl draudimui skirta nario mokesčio dalis (24 eurai) taip pat mokama iki liepos 1 d. Kitų metų draudimo klausimai bus sprendžiami 2018 metų Rūmų narių susirinkime.

Apibendrinus, 2017 metais reikia atlikti šiuos nario mokesčio mokėjimus:

Iki 2017 m. liepos 1 d. – 139 eurai (115 eur ir 24 eur draudimui);
Iki 2017 m. gruodžio 31 d. – 120 eurų.

Įpareigota Rūmų narių susirinkimo ir laikydamasi jame priimtų sprendimų, Taryba taip pat apibrėžė nario mokesčio nemokėjimo pasekmes. Nesumokėjus nario mokesčio iki nustatytos datos:
1.    Pagal susirinkime patvirtintą Statutą, skolingiems nariams nebus teikiamos Rūmų paslaugos (atestavimo, kvalifikacijos tobulinimo tobulinimo patikros, kursų, ekspertinio vertinimo, kt.).
2.    Skolingiems nariams negalios Rūmų narių draudimas, nebus taikomas specialus statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo pasiūlymas (daugiau apie draudimą žr. čia).
3.    Atsižvelgiant į biudžeto subalansavimo ir skolų administravimo sąnaudas, nuo praleistos nario mokesčio mokėjimo datos bus skaičiuojami 0,02 proc. dydžio delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną.
4.    Nesumokėjus nario mokesčio už 2 metus, narys bus šalinamas iš Rūmų narių sąrašo, inicijuojant įsiskolinimo sumos išieškojimą.

Neabejojame narių supratimu, kad finansiniai ištekliai yra būtini profesinės savivaldos veikimui, narių interesų atstovavimui, kitų Rūmų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui, todėl tikime, kad Tarybos nustatytos poveikio priemonės liks nepanaudotos.

Panašūs įrašai