Dėl Rūmų narių draudimo

2017 m. balandžio 21 d. vykusiame Rūmų narių susirinkime buvo priimtas sprendimas nustatyti metinį nario mokestį 144 eurų, iš kurio 24 eurų dalį nuspręsta skirti Rūmų narių draudimui. Atsižvelgdami į gaunamus paklausimus, teikiame paaiškinimą, susijusį tiek su minimu Rūmų narių draudimu, tiek su privalomuoju projektuotojo civilinės atsakomybės draudimu.

I. DĖL PRIVALOMOJO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMO

Šiuo metu privalomuoju projektuotojo civilinės atsakomybės draudimu, pagal Statybos įstatyme išdėstytus reikalavimus, privalo draustis projektuotojas. Projektuotoju, pagal šį įstatymą, gali būti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Lietuvos architektų rūmų nariai yra fiziniai asmenys – atestuoti architektai, kurių dalis veikia kaip projektuotojai (užsiima individualia veikla ir kaip fiziniai asmenys draudžia savo civilinę atsakomybę), dalis – kaip įmonių darbuotojai (šiuo atveju, civilinę atsakomybę draudžia jų darbdaviai, t.y. įmonės).

Esant tokiai situacijai, Rūmai neturi galimybių visiems savo nariams vieningai užtikrinti Statybos įstatyme numatytą privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą.

Tačiau atsižvelgiant į įtvirtintą visuotinę atestuotų architektų narystę Rūmuose, buvo gautas UADBB „Colemont draudimo brokeris“ pasiūlymas Rūmų nariams pasinaudoti tik jiems skirtomis nuolaidomis tuo atveju, jei Rūmų narys arba įmonė, kurioje jis dirba (arba yra jos savininkas) savanoriškai pasirinks Londono draudikų bendrovę LLOYD‘S OF LONDON (kiti Lietuvoje veikiantys draudikai tokį bendrą siūlymą nariams teikti atsisakė).

Pagal gautą LLOYD‘S OF LONDON pasiūlymą, privalomuoju projektuotojo civilinės atsakomybės draudimu besidraudžiančiam individualią veiklą vykdančiam projektuotojui ar projektavimo įmonei, kurios metinės pajamos iš projektavimo veiklos iki 60.000 EUR, draudimo įmoka – 320 EUR. Nuo 61.000 EUR iki 100.000 EUR, draudimo įmoka – 500 EUR. Didesnes apyvartas turintiems projektuotojams, kuriuos atstovautų Rūmų nariai, taip pat būtų pritaikytos nuolaidos. Be to, būtų praplėsta privalomojo draudimo apsauga – apdraudžiami finansiniai nuostoliai, neturtinė žala ir projektavimo trūkumo ištaisymo išlaidos. Plačiau apie tai žiūrėkite pasiūlyme.

Norintys pasinaudoti šia galimybe Rūmų nariai turėtų tiesiogiai susisiekti su UADBB „Colemont draudimo brokeris“ pasiūlyme nurodytais kontaktais ir tiesiogiai susiderinti kitas privalomojo projektuotojo civilinės atsakomybės draudimo sutarties sąlygas. Prašymo formą galite užpildyti čia.

II. DĖL PAPILDOMO RŪMŲ NARIŲ DRAUDIMO

Atsižvelgiant į tai, kad atestuotas architektas dėl vykdomos profesinės veiklos gali būti patrauktas asmeninėn atsakomybėn (įskaitant civilinę, administracinę, baudžiamąją) ir, tokiu atveju, teisinės gynybos išlaidų našta tenka asmeniui (ne įmonei), o privalomasis draudimas tokių išlaidų neatlygina, buvo gautas papildomas UADBB „Colemont draudimo brokeris“ pasiūlymas apdrausti visus Rūmų narius, į draudimo apsaugos apimtį įtraukiant:

– Teisinės gynybos išlaidų (išlaidų advokatų paslaugoms) atlyginimą;
– Nuostolių, kurių nedengia privalomasis projektuotojo civilinės atsakomybės draudimas, atlyginimą.

Šis draudimas atlygintų Rūmų nario – atestuoto architekto (kaip fizinio asmens) patirtas asmenines išlaidas ir (ar) nuostolius dėl profesinių klaidų ar profesinės veiklos, nesvarbu kada atliktos (išskyrus pretenzijas ar ieškinius pateiktus, ar aplinkybes žinomas iki draudimo laikotarpio pradžios), kai įtarimai/kaltinimai/pretenzija gaunami draudimo laikotarpiu.

Šiuo atveju, draudikas taip pat būtų LLOYD‘S OF LONDON (kiti Lietuvoje veikiantys draudikai tokį siūlymą teikti atsisakė), draudimo suma – 10.000 eurų, franšizė – 500 eurų, metinė įmoka – 24 eurų, įskaičiuojama į LAR nario mokestį.

Kaip nurodyta aukščiau, Rūmų narių susirinkime daugumos dalyvavusių narių balsais buvo priimtas sprendimas, išanalizavus draudimo sutartį, apdrausti visus Rūmų narius šiuo (II skyriuje apibūdintu) draudimu, tam skiriant tikslinę metinio mokesčio dalį 24 eurus. Jei draudimo sutartis nebūtų pasirašyta, surinktos tikslinės nario mokesčio dalies panaudojimas būtų sprendžiamas kitame Rūmų narių susirinkime.

Naujai nustatyto nario mokesčio mokėjimo klausimai planuojami svarstyti artimiausio Tarybos posėdžio metu, kuris vyks gegužės 17 d. Apie Tarybos priimtus sprendimus informuosime.

Panašūs įrašai