Laikina tvarka dėl narystės Rūmuose sustabdymo ir atkūrimo

Lietuvos architektų rūmai informuoja, kad remiantis
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2020 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. KT 166-A-N14/2020 “Dėl Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymo 4 straipsnio 1, 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai”,

Rūmų taryba 2020 m. gruodžio 9 d. sprendimu Nr.T20-11-2/T20/12 patvirtino:
Atestuotų architektų, laikinai nesiverčiančių atestuoto architekto veikla, narystės Lietuvos architektų rūmuose sustabdymo ir atkūrimo tvarkos laikinas aprašą.

Rūmų nariai, norintys pasinaudoti teisę laikinai sustabdyti narystę Rūmuose, privalo užpildyti ir pateikti
Pranešimą (Deklaraciją) dėl laikino nesivertimo atestuoto architekto veikla. Užpildytą ir elektroniniu parašu pasirašytą pranešimą (deklaraciją) dėl laikino nesivertimo atestuoto architekto veikla prašome atsiųsti el. paštu info@architekturumai.lt.

Panašūs įrašai