Rūmų pozicija dėl pastatų energinio naudingumo reikalavimų

Lietuvos architektų rūmai (toliau – Rūmai), išnagrinėję Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymą Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ ir atsižvelgdami į tai, kad Statomų pastatų, kuriems prašymas išduoti leidimą statyti naują statinį pateiktas po 2021 m. sausio 1 d., kai statybą leidžiantys dokumentai neprivalomi, – statybos darbai pradėti po 2021 m. sausio 1 d., energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip A++, pažymi, kad Rūmų manymu Aplinkos ministro įsakymas šia apimtimi ir papildomų reikalavimų nuo 2021 m. sausio 1 d.  taikymas turi būti atidedamas.
Šiuo itin sunkiu metu dėl pandemijos naujų apribojimų įvedimas ir statybų branginimas nėra prasmingas ar daromas laiku. Tikslingiau būtų  koncentruotis į subalansuotą viso nekilnojamo turto sektoriaus  energetinių savybių gerinimą, o ne tik didinti energetinės klasės reikalavimus naujai statomiems pastatams.

Išsamiai su Rūmų pozicija bei argumentais galima susipažinti čia.

Panašūs įrašai