Dėl sąvokos urbanistinės struktūros statiniai tikslinimo

Jungtinis KPEA, LAS ir LAR siūlymas pakeisti Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto formos pildymo aprašo (2011 m. liepos 11 d.  Nr. Į-230) (toliau – Aprašo) 21.5 papunktį. Rašte papildomai išdėstyti siūlymai plačiau pažvelgti į paveldosaugos problemas ir imtis iniciatyvos peržiūrėti, keisti ir tarpusavyje suderinti Nekilnojamojo kultūros paveldo įstatymo ir paveldo apsaugą reglamentuojančių poįstatyminių teisės aktų turinį ir terminologiją. 

Daugiau informacijos rasite šioje nuorodoje. 

 

 

LAR administracija

Panašūs įrašai