Bendra informacija dėl kvalifikacijos tobulinimo

Primename, jog nuo 2012 m. išduoti architekto kvalifikacijos atestatai galioja neterminuotai, tad architektų kvalifikacijos atestatų pratęsti nereikia. Tačiau remiantis LR statybos įstatymo 12 str. 12 d. ir LR teritorijų planavimo įstatymo 40 str. 5 d. asmenys, gavę kvalifikacijos atestatą, ne rečiau kaip kas 5 metai privalo tobulintis kvalifikacijos tobulinimo kursuose išklausydami ne mažiau kaip po 20 valandų paskaitų pagal aukštųjų mokyklų, asociacijų, sąjungų ar mokymo įstaigų patvirtintas mokymo programas, suderintas su Aplinkos ministerija ar Lietuvos architektų rūmais jų nustatyta tvarka. Aplinkos ministerijos suderintas architektų kvalifikacijos tobulinimo programas (tinkančias statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovams) galite rasti čia. Lietuvos architektų rūmų suderintas architektų kvalifikacijos tobulinimo programas (tinkančias teritorijų planavimo vadovams) galite rasti čia. Kvalifikacijos tobulinimą patvirtinantys dokumentai pateikiami atestavimą atliekančiai organizacijai (Rūmams) šios organizacijos nustatyta tvarka. Prašymo įvertinti kvalifikacijos tobulinimą formą su priedais galite rasti čia.

Pažymime, jog kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo terminas skaičiuojamas kas 5 metus nuo neterminuoto architekto kvalifikacijos atestato išdavimo datos, bet ne nuo paskutinio kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo datos. Taip pat atkreipiame dėmesį, jog kvalifikacijos atestato pildymas nėra laikytinas naujo neterminuoto architekto kvalifikacijos atestato išdavimu, tad kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo terminui įtakos neturi.

Kilus klausimams, skambinkite tel. +370 684 52405 ar rašykite [email protected]

LAR administracija

 

 N. Tukaj nuotraukoje – Vilkaviškio autobusų stotis

Panašūs įrašai