Dėl nario mokesčio mokėjimo

Primename, jog įgyvendinant šių metų Rūmų narių susirinkimo sprendimus, 2018 m. Rūmų nariai turi atlikti šias nario mokesčio įmokas:

– 24 eurų tikslinę nario mokesčio dalį už draudimą iki š. m. liepos 1 d.
– 140 eurų nario mokesčio dalį už 2019 metus iki š. m. gruodžio 31 d.

Rūmų Statuto 29 punktas numato Rūmų narių pareigą laiku mokėti kasmetinį nario mokestį, kurio dydį nustato Rūmų narių susirinkimas. Šis mokestis yra esminė savivaldos užtikrinimo priemonė.

Atkreipiame narių dėmesį į tai, kad vadovaujantis Rūmų nario mokesčio mokėjimo tvarkos aprašo 19 punktu, narys, nesumokėjęs nario mokesčio už vienerius ar daugiau kalendorinių metų, netenka teisės naudotis Rūmų teikiamomis viešojo administravimo ir kitomis paslaugos (atestato pakeitimas, papildymas, kvalifikacijos tobulinimo patikrinimas, kvalifikacijos tobulinimo kursai, teisinės konsultacijos, draudimas ir kt.) ir nustatytomis lengvatomis.

Vadovaujantis Statuto 20.3 punktu, nario mokesčio nesumokėjimas už du ir daugiau metų laikomas esminiu Statute nustatyto nario pareigų pažeidimu, lemiančiu narystės Rūmuose pabaigą ir architekto kvalifikacijos atestato panaikinimą, o egzistuojantis įsiskolinimas, kaip nustatyta Rūmų nario mokesčio mokėjimo tvarkos aprašo 21 punkte, perduodamas išieškojimui teisės aktų nustatyta tvarka.

Informuojame, jog birželio 18 d. vyks Tarybos posėdis, kuriame bus svarstomas už du ir daugiau metų skolingų narių (kurių šiuo metu yra 71) klausimas.

Visus nario mokestį skolingus narius raginame kuo skubiau padengti įsiskolinimus, neperkeliant savo pareigų kitiems Rūmų nariams, iš kurių sumokamų mokesčių finansuojama visų narių naudai vykdoma veikla. Nario mokesčio mokėjimo tvarka skelbiama čia.

Panašūs įrašai