PET: projektuodamas dvibutį architektas etikos nepažeidė

Lietuvos architektų rūmų Profesinės etikos taryba (toliau – PET) išnagrinėjo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento skundą dėl architekto Lauryno Blauzdavičiaus galimai padarytų profesinės etikos pažeidimų.

PET, vadovaudamasi Europos architektūros paslaugų teikėjų profesinės etikos kodekso nuostatomis ir svarstymo metu nustatytų aplinkybių visuma bei pateiktais dokumentais, nutarė, kad architektas L. Blauzdavičius nepažeidė profesinės etikos nuostatų, įtvirtintų šio kodekso 2 principo („Įsipareigojimai visuomenės labui“) 2.1 ir 2.4 taikymo atvejuose.

„Tai, kad savivaldybė kreipiasi į PET tokio pobūdžio klausimu, rodo vienbučių bei dvibučių virtimo daugiabučiais Vilniaus mieste problemos svarbą. Nagrinėtu atveju, įvertinę ir tai, kad projektuojamas dvibutis turėjo morfologinių panašumų su daugiabučiu, PET pripažino, kad architektas L.Blauzdavičius projektavo, kas nurodyta objekto pavadinime, ir profesinės etikos kodekso nepažeidė“, – teigia PET pirmininkas T. Paulauskas.

PET atkreipė dėmesį, jog kiekvienas gyvenamasis namas gali būti rekonstruotas, t. y. dvibutis gyvenamasis namas gali būti rekonstruojamas į keturbutį, šešiabutį ir pan. Architektų teigimu, neatmestina galimybė, jog ir atsakovo projektuojamas dvibutis gyvenamasis namas kada nors gali būti pertvarkytas į daugiabutį namą. Vis dėlto, PET vertinimu, nagrinėjamu atveju dvibučio gyvenamojo namo pertvarkymas į daugiabutį nėra užprogramuotas planinėje struktūroje, už kurią atsakingas architektas L.Blauzdavičius. PET nesutiko su savivaldybės vertinimu, jog reikėtų tik nežymių projektinių sprendinių pakeitimų tam, kad dvibučio gyvenamojo namo suplanavimą būtų galima pakeisti į daugiabučio.

 

Panašūs įrašai