Dėl įgaliojimo dalyvauti LAR visuotiniame susirinkime formos

Lietuvos architektų rūmai kviečia Jus dalyvauti šių metų Rūmų narių susirinkime, kuris vyks š. m. kovo 30 d. 9:00 val.  (ketvirtadienį) Kaune, „Žalgirio arenoje“.

Susirinkime dalyvaujama asmeniškai, pateikus asmens dokumentą. Negalinčius dalyvauti narius gali atstovauti jų įgalioti asmenys. Informuojame, kad nuo 2022-06-01 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.138 straipsnis papildytas 3 dalimi, kurioje numatyta, kad įgaliojimo, fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis, nebereikia tvirtinti notarine tvarka, jeigu įgaliojimą informacinių technologijų priemonėmis sudarė fizinis asmuo ir davė jį įregistruodamas Įgaliojimų registre.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas Civilinio kodekso nuostatas ir Rūmų statuto 54 punktą (Rūmų nario įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro arba seniūno arba turėti kitą teisės aktuose nustatytą, atstovavimui asociacijos narių susirinkime tinkamą formą) pažymime, kad informacinių technologijų priemonėmis Rūmų nario sudarytas ir Įgaliojimų registre įregistruotas įgaliojimas yra tinkamas įgalioti kitą Rūmų narį (siekiant užtikrinti Rūmų narių pareigų, aprašytų Rūmų statuto 16 punkte laikymąsi) dalyvauti ir balsuoti Rūmų narių susirinkime.

Rekomenduojame įgaliojime nurodyti šį įgaliojimo turinį: „Mano vardu dalyvauti  2023-03-30 Lietuvos architektų rūmų narių susirinkime ir balsuoti susirinkime narių sprendžiamais klausimais“

Juridinis asmuo, kurio atžvilgiu išduodamas įgaliojimas: Lietuvos architektų rūmai.

Aukščiau nurodytą įgaliojimą galite sudaryti prisijungę prie Registrų centro elektroninių paslaugų svetainės adresu: https://www.registrucentras.lt/p/794

Vadovaudamiesi Civilinio kodekso 2.143 straipsniu ir siekdami įsitikinti išduotų įgaliojimų autentiškumu, prašome Įgaliojimų registre įregistruotų įgaliojimų kopijas (ir/ar identifikuojančius duomenis) pateikti Rūmų administracijai el. paštu [email protected] iki 2023-03-24.

Įgaliojimo balsuoti 2023-03-30 Lietuvos architektų rūmų narių susirinkime sudarymo elektroniniu būdu instrukcija. 

 

 

LAR administracija

 

Iliustracija iš https://www.instagram.com/oelghamry2020/

Panašūs įrašai