Dalinamės Suomiškomis rekomendacijomis, skirtomis gyventojų slėptuvių įrengimui

       Vidaus reikalų ministerijos pateiktos Civilinės saugos įstatymo pataisos numato, kad statant naują visuomenės poreikiams naudojamą pastatą (išskyrus religinės paskirties), kuriame vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių, arba aukštesnį nei 5 aukštų daugiabutį, jis ar jo priklausiniai turėtų būti suprojektuoti ir pastatyti kaip kolektyvinės apsaugos statiniai. Kolektyvinės apsaugos statiniai  –  iš anksto parinkti ir specialiai pažymėti statiniai, kurie gali būti greitai pritaikomi laikinam gyventojų prieglobsčiui saugantis nuo žalingo aplinkos poveikio bei evakuotų gyventojų apsaugai ekstremaliųjų situacijų ar karo metu. Tokiuose statiniuose turi būti surenkami evakuojamieji arba laikinai apgyvendinami evakuotieji gyventojai. Juose turi būti organizuotai teikiamos gyvybiškai būtinos paslaugos: aprūpinama maistu, geriamuoju vandeniu, vaistais, higienos reikmenimis, švariais drabužiais.
        Lietuvos architektų rūmai dalinasi Suomijos Respublikos gerąja praktika ir pateikia rekomendacijas kaip gyventojų slėptuvės yra įrengiamos kaimyninėje šalyje. Šiose  instrukcijose pateikiamos gelžbetoninės gyventojų slėptuvės projektavimo rekomendacijos dėl slėptuvės dydžio, bendrojo projektavimo, konstrukcijų, ventiliacijos, durų, angų ir įrangos, apsauga nuo duženų, priešgaisrinis suskirstymas, dūmų ištraukimas, pasišalinimo maršrutai ir kita svarbi informacija. Šios rekomendacijos grindžiamos Suomijos Respublikos Gelbėjimo įstatymu 379/2011, Vyriausybės reglamentu 408/2011 dėl gyventojų slėptuvių  ir Vidaus reikalų ministerijos dekretu 506/2011 dėl S1 klasės gelžbetoninių gyventojų slėptuvių.

         Su pateiktomis rekomendacijomis suomių kalba bei oficialiu vertimu į lietuvių kalbą galite susipažinti čia.

         Už iniciatyvą šį dokumentą verčiant ir pristatant Lietuvos visuomenei, dėkojame architektams Tumui Mazūrui ir Gintarui Čaikauskui.

Būkime saugūs!

LAR administracija

Panašūs įrašai