Teismas: PET sprendimas dėl etikos pažeidimo priimtas pagrįstai

Vilniaus miesto apylinkės teismas išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Daliaus Striuko ieškinį atsakovui Lietuvos architektų rūmams (toliau – Rūmai) dėl Rūmų profesinės etikos tarybos (toliau  – PET) sprendimo pripažinimo negaliojančiu ir jį atmetė kaip nepagrįstą ir neįrodytą. Teismas pabrėžė, jog statinio architekto dalyvavimas projektavimo procese yra tęstinis, t. y. iki pat projektavimo darbų pabaigos, nepaisant to, kas projektuoja tolesniuose etapuose. Šis teismo sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui.

PET, išnagrinėjusi architekto V. Kormilcevo prašymą dėl architekto D. Striuko galimai padarytų profesinės etikos pažeidimų, vadovaujant objekto Subačiaus g. 83, Vilniuje, rekonstravimo darbo projekto rengimui, 2017 m. kovo mėn. 16 d. priėmė sprendimą, kuriuo nutarė, jog architektas D. Striukas pažeidė profesinės etikos nuostatas, įtvirtintas Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodekso 4.6 ir 4.12 punktuose. Etikos kodekso 4.6 punkto formuluotės turinys ir esmė –  architekto pareiga gauti kito architekto sutikimą, o 4.12 punkto – architekto pareiga informuoti kitą architektą.

PET sistemiškai įvertinusi nagrinėjamu atveju aktualias Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodekso, Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo bei nuo 2017 m. sausio mėn. 1 d. įsigaliojusios Statybos įstatymo redakcijos nuostatas, pripažino, kad architektūros paslaugų teikėjas visais atvejais, kada naudojasi kito architektūros paslaugų teikėjo intelektine nuosavybe ar idėjomis, privalo gauti aiškų nuosavybės teisės turėtojo sutikimą. Atkreiptinas dėmesys, jog Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodekse nėra numatyta jokių išimčių, kada naudotis kito architektūros paslaugų teikėjo intelektine nuosavybe ar idėjomis galima neturint pastarojo asmens sutikimo.

PET, kaip už atestuotų architektų profesinės etikos ugdymą atsakingas Rūmų organas, suformavo rekomendacijas dėl autorių teisių įgyvendinimo, kurias rasite čia: http://www.architekturumai.lt/pet-rekomendacijos-del-autoriu-teisiu-igyvendinimo/.

Panašūs įrašai