Duomenų bazės „Architektai ir jų kūriniai“ plėtra, II etapas

 

2018 m. sukurta internete viešai prieinama duomenų bazė „Architektai ir jų kūriniai“, kuria siekiama sustiprinti architektų autorių teisių savipriežiūrą, vykdyti monitoringą, užtikrinantį architektų autorių teisių apsaugą, ir sudaryti sąlygas tiek architektams, tiek visuomenei identifikuoti konkretaus architektūros kūrinio autorių (-ius).

Lietuvos architektų rūmai 2020 m. rugpjūčio mėn. baigė projekto „Duomenų bazės „Architektai ir jų kūriniai“ plėtra“ II etapą, kurį finansavo Lietuvos kultūros taryba. Šiame etape duomenų bazė buvo papildyta daugiau kaip 500 autorių ir 5.000 jų kūrinių, iš viso duomenų bazėje šiuo metu yra virš 1.200 architektų ir virš 12.000 jų projektų. Duomenys buvo surinkti iš Lietuvos architektų rūmų dokumentų archyvo, taip pat dalį duomenų, vaizdinę medžiagą pateikė patys autoriai.

Nors sukaupta tik dalis duomenų apie Lietuvos architektų kūrinius, Lietuvos architektų rūmai tikisi, kad ši duomenų bazė padės tiek architektams, tiek visuomenei, ieškant architektūros kūrinio autoriaus (-ių). Vieša duomenų bazė „Architektai ir jų kūriniai“ bus pildoma ir toliau.

Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba

Panašūs įrašai