Dėl kandidatūrų teikimo į Lietuvos architektų rūmų valdymo organus

Pranešame, kad 2020 m. rugpjūčio 18 d. Lietuvos architektų rūmų (toliau – Rūmų) tarybos sprendimu apklausa dėl kandidatūrų teikimo į Rūmų tarybos, pirmininko, Profesinės etikos tarybos, Architektų profesinio atestavimo komisijos, Ekspertų sąrašų, Revizijos komisijos narius, sąrašą bus vykdoma iki 2020 m. rugsėjo 1 d. imtinai. Kandidatus į Rūmų organus galite siūlyti čia.

Primename, kad Rūmų narių susirinkime ne mažiau kaip 7 narių grupė gali pasiūlyti papildomą kandidatą raštu arba žodžiu pateikdama trumpą jo pristatymą. Siūlomas kandidatas privalo dalyvauti susirinkime ir išreikšti savo sutikimą.

Panašūs įrašai