VPT paskelbė projektavimo paslaugų pirkimų gaires

Viešųjų pirkimų tarnyba, įgyvendindama Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Viešųjų pirkimų efektyvumo didinimas metodinėmis priemonėmis“, projekto Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0004, parengė „Projektavimo paslaugų pirkimų gaires“.

Projektavimo paslaugų pirkimų gairės buvo rengiamos kartu su Lietuvos projektavimo įmonių asociacija, konsultuotasi su Lietuvos architektų rūmais, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Į ką reikėtų atkreipti dėmesį?

1. Projektavimas turėtų būti perkamas atskirai nuo rangos darbų.

2. Siekiant įsigyti projektavimo paslaugas, pirmas pasirinkimas – projekto konkursas. Tik tais atvejais, kai jį organizuoti netikslinga, turėtų būti vykdomas įprastas viešasis pirkimas.

3. Projektavimo paslaugos turi būti perkamos kartu su projekto vykdymo priežiūra.

4. Perkant projektavimo paslaugas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas taikant kainos ir kokybės santykį.

5. Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai svarbūs ne tik pasiūlymų vertinimui, bet ir užtikrina sėkmingą sutarties vykdymą.

Gairėse pateikiami projektavimo paslaugų pirkimų etapai: poreikio nustatymas, pirkimo planavimas, taikomi kvalifikacijos reikalavimai, taip pat techninės specifikacijos ir ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų pavyzdžiai. Gairėse nerasite informacijos apie tai, kaip organizuoti projektų konkursus, nes jų vykdymą reglamentuoja Aplinkos ministerijos patvirtintos taisyklės.

Turintys pastabų ar pasiūlymų dėl gairių tobulinimo, gali rašyti el. paštu [email protected] arba [email protected].

Parengta pagal viešųjų pirkimų tarnybos informaciją.

Panašūs įrašai