Užstatymo tankio skaičiavimas

2020-10-07 Lietuvos architektų rūmai kreipėsi į LR aplinkos ministeriją su prašymu pateikti nuomonę dėl užstatymo tankio skaičiavimo.

Šiuo metu galiojanti LR Teritorijų planavimo redakcija 1 skirsnio 2 straipsnio 40 punkte teigia:
40. Užstatymo tankis – pastatų ir turinčių stogą inžinerinių statinių antžemine dalimi užstatomo ploto, nustatomo pagal išorinių sienų ar kitų atitvarų projekciją į žemės paviršių, santykis su žemės sklypo plotu.
Iš apibrėžimo nėra visai aišku, ar nuo pastato išorinių sienų atsikišančios architektūrinės detalės, tokios kaip balkonai, erkeriai, stogeliai, karnizai, stogo užlaidos turėtų būti įtraukiamos į projekciją, pagal kurią skaičiuojamas sklypo tankis.

2020-11-04 aplinkos ministerija pateikė savo nuomonę, kad nustatant žemės sklypo užstatymo tankį, atvirų balkonų, stogelių, karnizų, stogo užlaidų projekcijos į žemės paviršių nevertinamos. Tačiau pastato erkeris yra pastato (patalpos) dalis, jį ribojančios sienos atitinka išorinių atitvarų apibrėžtį ir jų projekcija į žemės paviršių turi būti vertinama.

2021-01-13 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija pritarė aplinkos ministerijos pateiktai nuomonei.

Su aplinkos ministerijos nuomone galima susipažinti čia.

Su Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pritarimu galima susipažinti čia.

Panašūs įrašai