Trišaliame susitikime – susitarimas bendradarbiauti įgyvendinant autorių teises

Lietuvos architektų rūmai (toliau – Rūmai) inicijavo trišalį susitikimą su Aplinkos ir Kultūros ministerijų atstovais dėl architektų autorių teisių įgyvendinimo ir gynimo.

Suinteresuotos šalys aptarė Statybos ir Architektų rūmų įstatymų papildymus susijusius su autorių teisėmis, taip pat tai, ką šiuo klausimu numato įsigaliojęs Architektūros įstatymas ir atestato galiojimo sustabdymo pagrindu tapęs Europos architektų profesinės etikos kodeksas.

Rūmai pristatė veiklas, skirtas autorių teisėms įgyvendinti. Tai kultūros ministerijos finansuojamas ir per 2018 metus planuojamas įgyvendinti projektas – duomenų bazė „Architektai ir jų kūriniai“, kurio tikslas – sustiprinti architektų autorių teisių savipriežiūrą, monitoringą ir sudaryti sąlygas visuomenei identifikuoti konkretaus kūrinio autorių (-ius), papildant Lietuvos architektų rūmų informacinę sistemą (LARIS) ir sukuriant atvirą prieigą skaitmeninėje aplinkoje. Lietuvos kultūros tarybos finansuojama Rūmų strateginė veiklos programa taip pat numato architektų atstovavimą autorių teisių srityje. Aptarti ir Rūmų nuolat gaunami prašymai konsultuoti autorių teisių įgyvendinimo klausimais.

Susitikimo metu susitarta, jog Aplinkos ministerija įvertins galimybes statybos teisinį reguliavimą papildyti esminėmis nuostatomis, būtinoms autorių teisių apsaugai. Taip pat numatyta, jog visos trys institucijos glaudžiai bendradarbiaus ir informuos viena kitą apie architektų autorių teisių srityje priimtus sprendimus.

Susitikime dalyvavo Aplinkos ministerijos viceministrė Rėda Brandišauskienė, Statybos normavimo skyriaus vedėjas Dangyras Žukauskas, Urbanistikos ir architektūros skyriaus vedėja Algimantė Treinienė, Kultūros ministerijos Autorių teisių skyriaus vedėja Nijolė Janina Matulevičienė, Rūmų pirmininkė Daiva Bakšienė ir teisininkė Rugilė Šiaulytė.

Panašūs įrašai