Svarbu – Rūmų vadovybės rinkimai

Gerbiami Lietuvos Architektų Rūmų nariai,

Tikimės visi jau rezervavotės savo laiką 2023 m. kovo 30 d. (ketvirtadienį) Rūmų narių susirinkimui!
Kaip žinia, šį kartą rinksimės Kauno Žalgirio arenos amfiteatre, aptarsime svarbius savivaldos klausimus, 2022 metų aktualijas ir 2023 metų planus.

Susirinkimas svarbus renginys mūsų architektų bendruomenei. Šie metai – rinkiminiai. Rinksime naują Rūmų vadovybę – Pirmininkę/ą, Tarybą, ekspertus, Profesinės Etikos tarybą, Atestavimo ir Revizijos komisijas. Naujos Tarybos ir kitų LAR organų rinkimai gali atnešti permainas ir Rūmų nariams, ir visos mūsų valstybės erdvinei kokybei.

Rūmų narių susirinkimas yra aukščiausias Rūmų organas. Dalyvauti visuotiniame Rūmų narių susirinkime – kiekvieno architekto pareiga ir atsakomybė. Tik Jūsų aktyvaus dalyvavimo dėka nuspręsime artimiausių trijų metų organizacijos kryptį.

Registruotis kandidatu į visus Rūmų organus galite šioje anketoje: KANDIDATO ANKETA

*Primename, kad pagal statuto 64.7 punktą tie patys asmenys negali kandidatuoti ir būti renkami į daugiau kaip 2 (du) Rūmų organus, neskaitant Rūmų ekspertų komisijos.

Taip pat, galite pasiūlyti kandidatus Rūmų organų  rinkimams šioje anketojeSIŪLOMO KANDIDATO ANKETA. 

Atestavimo komisijoje antrą kadenciją eina: I. Kliobavičiūtė.

Taryboje antrą kadenciją eina: T. Paulauskas, L. Tuleikis, J. Vaškevičius, V. Kuliešius.

Vilniaus regioninės architektūros taryboje antrą kadenciją eina: L. Rekevičius, S. Pamerneckis, T. Paulauskas, S. Motieka, I. Kliobavičiūtė, J. Vaškevičius, S. Kuncevičius.

Kauno regioninės architektūros taryboje antrą kadenciją eina: V. Kuliešius, L. Tuleikis, A. Ramanauskas, R. Blaževičienė, L. Janušaitienė, G. Zykuvienė, R. Miliukštis, R Marcinkevičienė, M. Matažinskas.

Klaipėdos regioninės architektūros taryboje antrą kadenciją eina: P. Džervus, E. Andrijauskas, L. Bogušas, M. Ramanauskienė, G. Čičiurka, R. Rakevičius, L. Šliogerenė, R. Staševičiūtė, A. Mureika, S. Danius.

Šiaulių regioninės architektūros taryboje antrą kadenciją eina: G. Mendoza Herrera, V. Rudokas, A. Černiauskas, R. Stuopelienė.

Panevėžio regioninės architektūros taryboje antrą kadenciją eina: A. Narkevičius, G. Diržys, E. Klimavičienė, L. Paulauskienė, D. Gasiūnienė.

Primename, kad renkami gali būtų visi atestuoti architektai, Rūmų nariai, kurie:

  • per pastaruosius 3 (tris) metus nebuvo pripažinti padarę esminių rūmų statuto 20.3 punkte nurodytų nario pareigų pažeidimų;
  • per pastaruosius 3 (tris) metus nėra turėję atestato galiojimo sustabdymo ir (ar) gavę įspėjimo dėl profesinės veiklos pažeidimų;
  • nėra statuto nustatyta tvarka anksčiau atstatydintas iš rūmų organų narių;
  • neturi finansinių įsiskolinimų rūmams.

 

Jūsų užpildytų anketų laukiame iki 2023 m. vasario 1 dienos, o Taryba vasario 15 dienos posėdyje patvirtins galutinius rinkiminius sąrašus.

Tikimės aktyvaus Jūsų dalyvavimo.

Iki susitikimo Kaune!

 

LAR administracija

Panašūs įrašai