Susitiko Lietuvos architektų rūmų ir Aplinkos ministerijos atstovai

Aplinkos ministerijos iniciatyva vasario 1 d. susitiko ministerijos ir Lietuvos architektų rūmų (toliau – Rūmų) atstovai. Susitikime dalyvavo Aplinkos viceministrė Rėda Brandišauskienė, ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo  departamento direktorius Marius Narmontas, Rūmų tarybos nariai, Rūmuose veikiančių komisijų ir darbo grupių pirmininkai, Rūmų administracijos darbuotojai.

Susitikime buvo aptarti Statybos ir teritorijų planavimo departamento 2018 m. veiklos planai, numatyti teisinio reguliavimo pakeitimai. Aptarimo metu Rūmų atstovai išsakė savo pastabas bei siūlymus, susijusius su praktikoje dažniausia pasitaikančiomis problemomis – chaotiška infrastruktūros ir kitų objektų plėtra, ilgai trunkančiomis statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūromis, pertekliniais, teisės aktuose nenumatytais, savivaldybių ir kitų institucijų keliamais reikalavimais, urbanistikos uždavinius „sprendžiančiais“ žemėtvarkiniais dokumentais, per aukštais energinio naudingumo reikalavimais, reglamentuota statinių projektavimo eiga, jos kuriamomis autorių teisių pažeidimo prielaidomis ir kt.

Susitikime taip pat diskutuota dėl Regioninių architektūros tarybų veiklos pradžios ir patvirtintos šių tarybų darbo tvarkos. Aplinkos ministerijos atstovai pasidalino pastebėjimais ir išsakė siūlymus dėl Rūmų veiklos, vykdant atestavimą bei nagrinėjant skundus, tobulinimo.

Numatyta, esant poreikiui, rengti papildomus susitikimus atskiriems klausimams nagrinėti. Sutarta, jog Aplinkos ministerija kvies, o Rūmai teiks savo pastabas dėl susitikimo metu pristatytų teisinio reguliavimo pakeitimų.

Panašūs įrašai