Startavo Kauno regioninė architektūros taryba


Gražina Janulytė-Bernotienė

Sausio 19 d. pirmą kartą susirinko Kauno regioninė architektūros taryba (toliau – RAT). Pirmininke išrinkta Gražina Janulytė-Bernotienė (CV). Tarybai sekretoriaus Snieguolė Surblienė.

Pasak Kauno RAT pirmininkės G. Janulytės-Bernotienės, pagrindinis RAT veiklos tikslas – vertinti Lietuvos architektūros kokybę. „Lietuvos piliečiams duotas nuolat kintantis, brangiausias turtas – Lietuvos kraštovaizdis. O mūsų – architektų ekspertų – pareiga yra architektūros, kaip sudedamosios kraštovaizdžio dalies, stebėjimas, vertinimas, saugojimas. RAT taip pat jungia architektų veiklą su valstybės ir savivaldybės institucijų veikla, atstovauja bendruomenių interesus. Labai svarbu, kad spręsdami problemas šiandien, galvotume apie ateities perspektyvas. Tikiu, kad sąžiningai dirbdami kartu, tobulėdami žiniomis ir bendravimu, sulauksime teigiamų poslinkių Lietuvos architektūros padangėje“, – teigia pirmininkė.

Posėdžio metu nutarta inicijuoti dviejų klausimų nagrinėjimą: dėl tilto per Nemuno ir Neries santakos slėnį Kaune projektavimo (pagal prof. J. Minkevičiaus pateiktą informaciją) ir dėl Vienybės aikštės projektinių sprendinių (pagal L. Tuleikio pateiktą informaciją).

Pirmajame Kauno RAT posėdyje dalyvavo: Architektų rūmų nariai Gražina Janulytė-Bernotienė, Rimgaudas Miliūkštis, Linas Tuleikis, Aurimas Ramanauskas, Monika Liočaitė-Raudickienė, Guoda Zykyvienė, Reda Marcinkevičienė, Audrys Karalius, Vaidotas Kuliešius, Marius Torrau, Loreta Janušaitienė, Mindaugas Matažinskas, Mindaugas Stepanas (LRAM), Darius Linartas (VGTU), Dalius Šarakauskas (KTU), Jonas Audėjaitis (VDA), Rymantė Gudienė (LAS), Rūmų pirmininkė Daiva Bakšienė, Rūmų teisininkė Rugilė Šiaulytė.

Pilna tarybos sudėtis skelbiama Rūmų svetainėje.

Panašūs įrašai