SPARTOS konversija: konkursas pritaikytas konkrečiam laimėtojui?

Architektų bendruomenė jau girdėjo apie neseniai pasibaigusį SPARTOS teritorijos konversijos konkursą. Naujiena, apie kurią buvome informuoti raštu praeitą savaitę – vienas laimėtojas mistiškai pakeičiamas kitu. Oficialų konkursą laimėjo architektų biuras EVENTUS PRO, tačiau konkurso vertinimo komisija rekomendavo surengti antrą turą, apie kurį niekam nebuvo pranešta iš anksto.

Antrajame ture pirmų trijų vietų laimėtojai buvo pakviesti patobulinti savo pasiūlymus, tačiau pati vertinimo komisija antrą kartą sukviesta nebuvo. Taigi, užsakovas savarankiškai išsirinko buvusį antros vietos laimėtoją – architektų biurą CLOUD Architektai, o su oficialiu pirmos vietos laimėtoju derybos net nebuvo pradėtos.

Mes manome, kad situacija yra neetiška ir reiškiame savo poziciją šiuo klausimu:

  1. Jei oficialiai apibrėžtas vieno etapo konkursas – jis tokiu ir turėtų likti, be persigalvojimų konkurso eigoje.
  2. Jei dėl kokių nors išties force majeure aplinkybių iškyla būtinybė organizuoti antrą turą, užsakovas turėtų:
    1. Iš naujo parengti sąlygas ir suderinti su Rūmais
    2. Nustatyti dalyvavimo antrajame ture apmokėjimo tvarką
    3. Užtikrinti, kad tarp komisijos narių ir dalyvių (kurie po pirmojo turo jau nebėra anoniminiai) nesama kokių nors interesų konfliktų
  3. Jei nesilaikoma 2 punkte išvardintų sąlygų, laimėtoju turi būti laikomas tas, kuris laimėjo pirmąjį turą.
  4. Pagal sąlygas užsakovas privalo pakviesti derėtis pirmos vietos laimėtoją ir tik nesutarus pradėti derybas su antrosios vietos laimėtoju. To nepadarius – konkurso rezultatų įgyvendinimas turėtų būti laikomas neetišku.

Manome, kad SPARTOS atveju tinkama projektinio pasiūlymo ekspertinio vertinimo procedūra nebuvo atlikta. Rūmai primygtinai rekomenduoja tokio dydžio ir svarbos projekto sprendinius ekspertiškai įvertinti Vilniaus regioninėje architektūros taryboje prieš bet kokius tolesnius projektavimo veiksmus.

 

 

Statinio architektai: D. Trainauskas, D. Baliukevičius, S. Tauraitė, 2018, ©N. Tukaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panašūs įrašai