2019 m. ES lyčių lygybės indeksas – Lietuva nenustoja stebinti

Naujausias Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) paskelbtas Lyčių lygybės indeksas liūdina – visa ES į progresą juda sraigės greičiu. Nuo 2017 m. rodiklis pakilo vos vienu tašku, iki 67,4 (iš 100 skalės). Švedija vis dar pirmauja su įspūdingais 83,6 taškais, o didžiausią pažangą padarė Portugalija, kurios vertinimas išaugo 3,9 taškais.

 

Lietuva taip pat sulaukė reikšmingo paminėjimo – esame vienintelė šalis nepadariusi jokios pažangos lyčių lygybės srityje nuo 2005 m. Mūsų reitingas – 55,5 taškai, kurie pelno mums 23 vietą iš 28. Mes į progresą judame dar lėčiau negu visos kitos ES šalys ir nuo 2005 m. nukritome net 7 pozicijomis žemyn.

 

EIGE tiria šešias esmines lyčių lygybės vertinimo sritis: darbą, pinigus, žinias, laiką, galią ir sveikatą. Mūsų reitingas yra žemesnis už bendrą ES reitingą visose tirtose srityse, išskyrus darbo sritį. Ryškiausia lyčių nelygybė fiksuojama galios (32,5 taškai) ir laiko (50,6) srityse. Nors daug prasčiau nei kitos ES šalys, bet geriausiai tarp savo reitingų, Lietuva pasirodė sveikatos srityje (79,8). Nuo 2005 m. sparčiausiai augo pinigų srities vertinimas (+ 7,7 taškai). Atgal žengėme galios (-4,8) ir laiko (-2,9) srityse ir nepadarėme jokio progreso žinių srityje.

 

Šių metų Lyčių lygybės indekse ypatingas dėmesys skiriamas profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai ir jos sąsajoms su lyčių lygybe. Vaiko priežiūros atostogos yra viena iš svarbių politikos priemonių, skirtų padėti tėvams, derinantiems priežiūros pareigas su darbu. Tiesa, pasinaudoti tokiomis atostogomis gali ne visi – Europos Sąjungoje 28 proc. moterų ir 20 proc. vyrų neturi teisės į vaiko priežiūros atostogas.

Galimybė naudotis įperkamomis ir kokybiškomis vaikų priežiūros paslaugomis yra svarbi profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai, tačiau priežiūra reikalinga ne tik vaikams. Didėjant ES gyventojų senėjimo ir neįgalumo rodikliams, auga vyresnio amžiaus žmonių ir neįgaliųjų ilgalaikės priežiūros paslaugų paklausa. Priešpensinio amžiaus moterys Europos Sąjungoje atlieka didžiąją dalį neoficialiosios ilgalaikės priežiūros darbų. Skirtumas labai didelis 50–64 metų amžiaus grupėje – vyresnio amžiaus žmones ir (arba) neįgaliuosius bent keletą dienų per savaitę prižiūri 21 proc. moterų ir 11 proc. vyrų.

Analizuojant profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, indekse taip pat įvertinta, ar moterys ir vyrai turi vienodas galimybes dirbti lanksčiu grafiku, dalyvauti mokymuose, naudotis transportu ir važinėti į darbą. Svarbus veiksnys, padedantis užtikrinti profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, yra lanksti darbo tvarka. EIGE profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros rodiklių suvestinėje nurodomi įvairūs būdai, kaip užtikrinti profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Suvestinėje atskleidžiama, ar šios galimybės yra vienodai prieinamos ir moterims, ir vyrams, taip pat pateikiama naujų idėjų Europos socialinių teisių ramsčio ir jo Profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros iniciatyvos įgyvendinimo stebėsenai.

Lyčių lygybės indeksas siekia atkreipti dėmesį į sritis, kuriose būtina pažanga, ir galiausiai padeda politikos formuotojams kurti veiksmingesnes lyčių lygybės priemones.

Panaudota informacija iš https://eige.europa.eu/lt/gender-equality-index/2019/LT.

 

Nuotrauka iStock images.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panašūs įrašai