Skolingi nariai neteks narystės ir atestatų

Lietuvos architektų rūmų (toliau – Rūmų) taryba išnagrinėjo klausimą dėl Rūmų narių įsiskolinimų ir, vadovaudamasi Statuto 20 punktu, priėmė sprendimą pašalinti iš Rūmų narius, nesumokėjusius nario mokesčio už du ir daugiau metų, panaikinant jų kvalifikacijos atestatų galiojimą.

Iš viso buvo nagrinėjami 48 narių įsiskolinimo atvejai. Sprendimą dėl įsikolinusių narių atestatų galiojimo panaikinimo priims Architektų profesinio atestavimo komisija, kurios posėdis vyks sausio mėnesį. Apie priimamus sprendimus nariai informuojami asmeniškai.

Pagal Rūmų įstatymą ir statutą, nario mokesčio mokėjimas yra kiekvieno nario (kiekvieno atestuoto architekto) pareiga. Nesumokėjus mokesčio už du metus, Taryba turi priimti sprendimą išbraukti narį iš Rūmų narių sąrašo panaikinant jo atestato galiojimą.

Plačiau apie nario mokesčio mokėjimą tvarką galite skaityti čia.

Panašūs įrašai