SKELBIAMI TARPINIAI LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMŲ RINKIMŲ REZULTATAI

Kovo 30 d., Kaune, įvyko rinkiminis Lietuvos architektų rūmų Narių susirinkimas. Skelbiame tarpinius balsavimo rezultatus į LAR organus (Taryba, Profesinės etikos taryba, Profesinio atestavimo komisija, Revizijos komisija).

Atkreipiami dėmesį, kad šiuo metu toliau skaičiuojami rinkimų į Regionines architektūros tarybas ir LAR ekspertų sąrašus biuleteniai. Galutinius rezultatus, patvirtintus balsų skaičiavimo komisijos, planuojama paskelbti artimiausiu metu.

Prašome narius, kuriems prognozuojama didelė tikimybė būti išrinktiems į keletą Rūmų organų, vienu metu, vadovaujantis Rūmų statuto 66.7 papunkčiu apsvarstyti, kuriame organe planuojate eiti pareigas.

Primename, kad vadovaujantis Rūmų susirinkime patvirtinta nauja Statuto redakcija (įsigalioja nuo įregistravimo Registrų centre dienos) „jei Rūmų narys išrenkamas į daugiau kaip vieną iš Statuto 47.2 – 47.6 papunkčiuose nurodytų Rūmų organų, laikoma, kad jis išrinktas tik į tą Rūmų organą, kuriame eiti pareigas jis pasirinko raštu, apie tai informuodamas Rūmus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo rinkimų rezultatų paskelbimo dienos. Jei per nurodytą terminą Rūmų narys neinformuoja Rūmų, kuriame Rūmų organe ir/ar kurio regiono taryboje, iš tų, į kuriuos jis išrinktas, renkasi eiti pareigas, laikoma, kad Rūmų narys išrinktas į tą Rūmų organą, į kurį Rūmų narių susirinkime surinko daugiau balsų.“

PASTABA: Šių tarpinių rezultatų paskelbimas nėra laikomas rinkimų rezultatų paskelbimu ar paskelbimo diena!

 

Su tarpiniais rinkimų rezultatais galite susipažinti čia.

 

Panašūs įrašai