SKELBIAMI LIETUVOS ARCHITEKTŲ RŪMŲ NARIŲ SUSIRINKIMO BALSAVIMO REZULTATAI

Kovo 30 d., Kaune, įvyko rinkiminis Lietuvos architektų rūmų Narių susirinkimas, kurio metu buvo išrinkti nauji Rūmų organai (Pirmininkas, Taryba, Profesinės etikos taryba, Profesinio atestavimo komisija, Revizijos komisija) ir atstovai į Regionines architektūros tarybas.

Primename, kad vadovaujantis Rūmų susirinkime patvirtinta nauja Statuto redakcija (įsigalioja nuo įregistravimo Registrų centre dienos) „jei Rūmų narys išrenkamas į daugiau kaip vieną iš Statuto 47.2 – 47.6 papunkčiuose nurodytų Rūmų organų, laikoma, kad jis išrinktas tik į tą Rūmų organą, kuriame eiti pareigas jis pasirinko raštu, apie tai informuodamas Rūmus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo rinkimų rezultatų paskelbimo dienos. Jei per nurodytą terminą Rūmų narys neinformuoja Rūmų, kuriame Rūmų organe ir/ar kurio regiono taryboje, iš tų, į kuriuos jis išrinktas, renkasi eiti pareigas, laikoma, kad Rūmų narys išrinktas į tą Rūmų organą, į kurį Rūmų narių susirinkime surinko daugiau balsų.“ Vienas narys gali būti tik viename Rūmų organe ir kartu viename RAT.

Atkreipiame dėmesį, kad Rūmų deleguojamų į RAT narių skaičių (sudėtį) vadovaujantis AĮ 18 str. 4 d. ir RAT nuostatų 5 p. nustatys naujai išrinkta Rūmų taryba pirmajame posėdyje.

 

P.S. nerašyta taisyklė: daugiausia balsų surinkęs architektas, pateisindamas kolegų parodytą pasitikėjimą, turėtų pretenduoti tapti atitinkamo Rūmų organo ar RATo pirmininku arba kelti, jo nuomone, labiausiai tinkantį narį vadovauti konkrečiam organui.

 

 

Su balsavimo rezultatais galite susipažinti čia.

Atsižvelgiant į dalies 2023-03-30 naujai išrinktų Rūmų organų narių išreikštą valią eiti pareigas konkrečiame Rūmų organe ir/ar atsisakymą eiti pareigas, pridedame atnaujintą 2023-2026 metų kadencijos Rūmų organų sudėties sąrašą.

Iliustracija nežinomo autoriaus rasta Rūmų narių susirinkimo metu balsadėžėje

Panašūs įrašai