Rūmuose startuoja autorių teisių, viešojo intereso ir architektūrinių konkursų pažeidimų stebėsena

Įgyvendindami strateginės veiklos programą, 2018 m. finansuojamą Lietuvos kultūros tarybos, Lietuvos architektų rūmai pradeda pažeidimų trijose architektams itin svarbiose – autorių teisių, viešojo intereso ir architektūrinių konkursų – srityse stebėseną.

Architektūros įstatymu Rūmams buvo suteikta kompetencija atstovauti savo narius ginant jų autorių teises, suteikta išimtinė teisė kreiptis į teismą dėl viešojo intereso pažeidimo architektūros srityje bei buvo pavesta reglamentuoti architektūrinių konkursų organizavimo tvarką ir derinti įvairių subjektų vykdomų architektūrinių konkursų sąlygas.

Rūmai, norėdami pamatyti bendrą problematikos lauką, vykdo apklausą dėl pažeidimų minėtose srityse, o konkretiems atvejams nurodyti Rūmų svetainėje sukurta Karštoji linija. Surinkti 2017-2018 m. duomenys bus analizuojami, kuriami atrankos kriterijai ir inicijuojami tolimesni veiksmai, susiję su Rūmų narių atstovavimu ir gynimu konkrečiais atvejais.

Rūmų svetainėje taip pat buvo sukurtos dvi naujos skiltys. Skiltyje „Autorių teisės“ skelbiamos Rūmų teisininkės Rugilės Šiaulytės parengtos konsultacijos su architektų autorių teisėmis susijusiais klausimais, o skiltyje „Architektūriniai konkursai“ skelbiami Laikinieji architektūrinių konkursų nuostatai, pavyzdinė sąlygų forma, architektūrinių konkursų sąlygų derinimo procedūros įkainiai ir terminai.

Prie šios, vienos iš 2018 m. strateginių Lietuvos architektų rūmų veiklų, finansavimo prisideda Lietuvos kultūros taryba.

Panašūs įrašai