Rūmų teisminių ginčų apžvalga

Siekiant informuoti Rūmų narius, pateikiame teisminių ginčų, kuriuose dalyvauja Rūmai, apžvalgą.

Rūmai, įgyvendindami įstatyminę pareigą atstovauti ir ginti su architektūra susijusius viešuosius interesus, inicijavo dvi bylas – dėl Vilniaus m. savivaldybės bendrojo plano nuostatos teisėtumo ir dėl pastato, esančio Gedimino pr. 27, Vilniuje, vertingųjų savybių sunakinimo bei privalomo architekto dalyvavimo. Abi bylos šiuo metu – apeliacinėje instancijoje, apeliaciją abiejose bylose yra pateikusi Vilniaus m. savivaldybė, Gedimino pr. 27 byloje – ir statytojas.

Rūmų nariai inicijavo 6 bylas, iš jų 3 jau yra pasibaigusios. Dar 2 bylas inicijavo ne Rūmų narys. Narių skundų būta ir daugiau, tačiau teismas jų nepriėmė.

Visose bylose Rūmus atstovavo teisininkė Rugilė Šiaulytė.

Rūmuose priimami svarbūs, teisinę reikšmę turintys sprendimai, kurie gali būti skundžiami teismui, todėl Rūmų veiklos administravimas yra svarbi užduotis – nuo to priklauso, kiek principingai galės būti priimami ir esant reikalui teisme ginami architektūros kokybei ir skaidrumui svarbūs sprendimai (RAT, PET, Atestavimo komisijos ir kt.). Reikia pabrėžti, kad kai kurie sprendimai gali būti panaikinami išimtinai dėl procedūrinių pažeidimų, atsirandančių dėl didelių darbo apimčių ir pernelyg mažai skiriamų lėšų jų atlikimui, Rūmų veiklos administravimui.

Plačiau apie 2017-2019 metų bylas galite skaityti čia.

Statinio architektai: G. T. Gylyte, K. Čiplyte, D. Baltrūnas, A. Baužys, A. Neniškis ir kt. (2017), A.Sviderskas (1984), ©N. Tukaj

Panašūs įrašai