Rūmų tarybos posėdžio refleksijos. Vasaris.

Vasario mėn. 20 d. posėdžiavo Lietuvos architektų rūmų taryba. Kviečiame susipažinti, kokie architektams aktualūs klausimai buvo sprendžiami.

Ką sprendė Rūmų taryba?

– Architektūros sektoriaus profesinio standarto I-ojo etapo medžiaga
– Teismo siūloma mediacija viešojo intereso gynimo byloje (Gedimino 27)
– 2019 m. Rūmų biudžeto ir Statuto pakeitimo projektai

ARCHITEKTŪROS SEKTORIAUS PROFESINIS STANDARTAS

Šiuo metu yra rengiamas Architektūros sektoriaus profesinis standartas. Ekspertai jau baigė I etapo medžiagos – kvalifikacijų analizės ir siūlomo kvalifikacijos sąrašo – rengimą. Tarybos vertinimu, šio dokumento turinys kelia abejonių, tačiau svarbiausia – jis nėra tinkamai pristatytas architektų bendruomenei, išsamiai išanalizuotas, nėra aišku, kam jis skirtas ir kaip jis koreliuos su architektų atestavimo tvarka ar aukštųjų mokyklų programomis. Todėl buvo nutarta kreiptis į profesinio standarto rengimo organizatorius su prašymu netvirtinti I etapo rezultatų. Rengėjams rekomenduota surengti papildomą viešą diskusiją profesinio standarto aptarimui bei atsižvelgti į Rūmų narių teikiamas pastabas.

VIEŠOJO INTERESO GYNIMAS

Lietuvos architektų rūmai, siekdami apginti viešąjį interesą, pateikė ieškinį Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl Gedimino pr. 27, Vilniuje, esančio kultūros paveldo statinio (autoriai architektai Stanislaw Murczynski ir Jerzy Soltan) vertingųjų savybių naikinimo ir neteisėtai parengto projekto, nedalyvaujant architektui, kaip to reikalauja Statybos įstatymas.

Teismui pasiūlius mediaciją, Taryba posėdyje išklausė pastato vystytojo ir Vilniaus miesto savivaldybės atstovų pozicijos. Taryba priėmė sprendimą palaikyti iškeltą ieškinį ir toliau Teisme ginti viešajį interesą. Taryba nemato galimybių mediacijai ar taikai, nes, jos vertinimu, šis atvejis yra reikšmingas ne tik dėl konkretaus pastato ar susidariusios situacijos, bet taip pat svarbu, kad teisme būtų išaiškinti esminiai architektūros lauko aspektai – architektūros samprata ir jos reikšmė visuomenei, paveldo apsaugos principai, vertingųjų savybių turinys, architekto dalyvavimo projekte būtinybė.

RŪMŲ BIUDŽETO IR STATUTO PROJEKTAI

Pagal Statutą, metinį Rūmų biudžetą sudaro Taryba, o tvirtina nariai susirinkime. Atsižvelgiant į tai, Taryba svarstė 2019 m. Rūmų biudžeto projektą ir pasiūlymus dėl 2020 m. nario mokesčio dydžio. Artimiausiu metu biudžetas bus pateiktas nariams pastabų teikimui. Jas bus galima teikti ir dėl siūlomų Statuto pakeitimų, kurie parengti remiantis Architektūros įstatymu, praktika ir jos efektyvumo siekiu. Tiek biudžetą, tiek Statuto pakeitimus kovo 29 d. tvirtins Rūmų narių susirinkimas.

Posėdyje dalyvavo: D. Veličkaitė, A. Ambrasas, R. Palekas, A. Karalius, L. Tuleikis, L. Rekevičius, T. Paulauskas,  V. Kuliešius, S. Kuncevičius, A. Žebrauskas.

Panašūs įrašai