Dėl kursų rengimo ir jų užskaitymo

Lietuvos architektų rūmai vasario 26 d. surengė seminarą architektų kvalifikacijos tobulinimo kursų rengimo tema, skirtą organizacijoms, turinčioms arba siekiančioms įgyti teisę juos rengti. Seminare dalyvavo Smulkiųjų projektavimo įmonių asociacijos, Lietuvos architektų sąjungos, Architektūros fondo, VGTU, KAUET, Architektūros kokybės vystymo asociacijos, Nacionalinės pasyvaus namo asociacijos ir kitų susidomėjusių institucijų atstovai.

Šiuo metu kursų rengimo, jų programų sudarymo ir derinimo tvarką nustato teisės aktai. Rūmų pirmininkė Daiva Veličkaitė susirinkusiems dalyviams pristatė galiojančius reikalavimus bei atsakė į klausimus, kartu paragindama teikti pastabas ir pasiūlymus, drauge siekti teisinio reguliavimo tobulinimo.

Pirmininkė pabrėžė, jog Rūmų tikslas yra skatinti kuo platesnį organizacijų ratą rengti kursus architektams, užtikrinant kokybę ir pasirinkimo laisvę. Ji apgailestavo, jog Rūmų pasiūlymas viešinti kitų organizatorių rengiamus kursus Rūmų renginių kalendoriuje sukėlė sumaišties.

Kursų paskelbimas Rūmų interneto svetainėje yra architektų informavimui skirta, organizacijoms neprivaloma Rūmų paslauga. Kursų nepaviešinimas Rūmų kalendoriuje neužkerta kelio juos rengti – pagal galiojančius teisės aktus, už kursų atitikimą teisės aktų reikalavimams atsako kvalifikacijos tobulinimo kursų organizatorius, o išklausytų kursų atitiktį nustatytiems reikalavimams patikrins Architektų profesinio atestavimo komisija, atlikdama kvalifikacijos tobulinimo įvertinimą (jei architektas kreipsis dėl kvalifikacijos tobulinimo įvertinimo ir pateiks kursų pažymėjimų kopijas).

Rūmai ragina visus kursų organizatorius užtikrinti, kad kursai būtų rengiami pagal suderintas programas, o architektus kviečia pasitikrinti, ar pasirinkti kursai atitinka organizacijos suderintą programą.

Visos Aplinkos ministerijos suderintos organizacijų programos skelbiamos čia.

Architektų kvalifikacijos tobulinimo organizavimo tvarkos aprašas skelbiamas čia.

Panašūs įrašai