Rūmų tarybos posėdžio refleksijos. Gegužė

Gegužės mėn. 15 d. Kaune vyko Lietuvos architektų rūmų tarybos posėdis. Kviečiame susipažinti, kokie architektams aktualūs klausimai buvo sprendžiami.

Ką sprendė Rūmų taryba?

  • Architektų rūmų įstatymo pakeitimai
  • Statybos įstatymo pakeitimai
  • RAT veiklos nuostatų tobulinimui skirtų veiksmų aptarimas
  • Teritorijų planavimo teismo ekspertizės reguliavimo pakeitimai

ARCHITEKTŲ RŪMŲ ĮSTATYMO PAKEITIMAI

Taryba aptarė šiuo metu Seime svarstomo Architektų rūmų įstatymo pakeitimą, kuriuo siūloma pakeisti 4 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip: „4. Narystės Rūmuose sąlygos ir tvarka (įstojimas, narystės sustabdymas, išstojimas, pašalinimas ir kita) numatomi Rūmų statute. Rūmų tarybos sprendimas dėl Rūmų nario išbraukimo (pašalinimo) iš Rūmų narių sąrašo, kartu yra ir architekto kvalifikacijos atestato ir (ar) architekto teisės pripažinimo dokumento galiojimo panaikinimas“. Taryba pritarė Aplinkos ministerijos Teisės departamento pastabai, jog Rūmų nariui nemokant nario mokesčio ilgiau kaip du metus, atestatas pirmiausiai būtų stabdomas laikotarpiui iki dviejų metų, o toliau nemokant – naikinamas kartu su naryste.

STATYBOS ĮSTATYMO PAKEITIMAI

Taryba aptarė Aplinkos ministerijos rengiamą teisės akto projektą, kuriame planuojami tiek architektų bendruomenei, tiek visuomenei itin svarbūs Statybos įstatymo pakeitimai. Pirmuoju bandoma sumenkinti architekto vaidmenį aplinkos formavime, antruoju – mažinti visuomenės informavimo ir dalyvavimo galimybes. Taryba nusprendė teikti pastabas ministerijai, griežtai prieštaraujant siūlomiems ydingiems pakeitimams. Daugiau skaitykite čia.

RAT VEIKLOS NUOSTATŲ TOBULINIMUI SKIRTŲ VEIKSMŲ APTARIMAS

Siekiant išsamiau įvertinti pirmųjų RAT veiklos metų patirtis, identifikuoti kylančias problemas ir surasti priemones, kurios padėtų RAT veikti efektyviau, Taryba nutarė organizuoti visų su RAT veikla susidūrusių šalių bei tų, kuriems aktuali ši ekspertinio vertinimo veikla, apklausą, o vėliau – ir apvalaus stalo diskusiją. Apibendrinus visas surinktas nuomones ir pastabas bus teikiami konkretūs pasiūlymai RAT nuostatų ir Architektūros įstatymo keitimui. Daugiau skaitykite čia.

TERITORIJŲ PLANAVIMO TEISMO EKSPERTIZĖS REGULIAVIMO PAKEITIMAI

Taryba aptarė teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos rengiamą teismo ekspertizės rūšių sąrašą. Dabar ir statybos, ir teritorijų planavimo teismo ekspertai yra surašyti į vieną sąrašą. Taryba diskutavo apie teismo ekspertui keliamas užduotis, taip pat, ar turėtų būti išskirti architektūros ekspertai, nagrinėjantys su architektūra susijusius klausimus, ar Rūmai galėtų prisiimti atsakomybę už šių ekspertų kvalifikacijos lygmenį. Nuspręsta siūlyti svarstyti galimybę išplėsti teismo ekspertizės sąrašą, išskiriant architektus.

Posėdyje dalyvavo: D. Veličkaitė, A. Karalius, L. Tuleikis, J. Vaškevičius, V. Dapkevičius, R. Zilinskas, L. Rekevičius, A. Baldišiūtė.

Statinio architektai: U. Raysse, R. M. Paternina Soberon, E. Šimeliūnas, A. Gvildys, 2017, ©N. Tukaj

Panašūs įrašai