Rūmai kviečia į viešą diskusiją dėl visuomenei svarbių statinių projektų viešumo

Aplinkos ministerija parengė STR „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ projektą, kuriuo, be kitų pakeitimų, siūlo išplėsti Visuomenei svarbių statinių sąrašą – tai reiškia, kad tokių statinių projektiniai pasiūlymai turės būti nustatyta tvarka derinami su visuomene (taip pat ir tais atvejais, kai derinimas jau kartą yra įvykęs detaliojo planavimo metu).

Rūmai, palaikydami darnios plėtros siekį, inicijuoja viešą diskusiją su visomis suinteresuotomis šalimis. Apibendrinti pasiūlymai bus teikiami Aplinkos ministerijai. Rūmai sieks, kad į sąrašą patektų visi visuomenei svarbūs statiniai ir nepatektų pertekliniais laikytini statiniai, kurių projektavimo metu neturėtų būti reikalaujama visuomenės informavimo ir dalyvavimo procedūrų, jei jos išties nėra reikalingos.

Susitikime bus siūloma aptarti ir kitus visuomenei aktualius architektūros teisinio reguliavimo pokyčius, kuriuos lėmė 2017 m. priimtas Architektūros įstatymas, ir kurie gali padėti pasiekti darnų visuomenės interesų balansą bei reikšmingai prisidėti prie kuriamos aplinkos kokybės užtikrinimo.

Diskusijoje dalyvauti kviečiami architektai, savivaldybių ir vietos bendruomenių atstovai, investuotojai, paveldo apsaugos specialistai ir kiti urbanistinės plėtros procesų dalyviai.

Diskusija vyks gegužės 3 d. 15 val. Rūmuose (Kalvarijų g. 1, I aukštas, įėjimas nuo upės pusės).

Dėl organizacinių priežasčių, norinčius dalyvauti šioje diskusijoje, prašome užsiregistruoti:
REGISTRACIJA.

 

Panašūs įrašai