Rūmai kartu su LAS kreipėsi į Aplinkos ministeriją dėl inicijuotų architektų atestavimo aprašo pakeitimų

Vakar Lietuvos architektų rūmai (Rūmai) kartu su Lietuvos architektų sąjunga (LAS) kreipėsi į Aplinkos ministeriją dėl, didelį atgarsį architektų bendruomenėje sukėlusio, aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 „Dėl Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projekto. Nepritarimą minėtam įsakymui dalis architektų išreiškė pasirašydami Lietuvos architektų sąjungos užregistruotą peticiją.

Rūmai, kaip architektų profesinį atestavimą atliekanti institucija, atsakinga už architektų kvalifikacijos tikrinimą, iš esmės nesutinka su projekte siūlomais sprendiniais ir Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo pakeitimais, susijusiais su profesinės patirties ir praktikos atsisakymu atestuojamiems.

Kreipimesi į Aplinkos ministeriją argumentuotai išdėstyta pozicija ir nurodytos priežastys dėl kurių nepritariama Aprašo pakeitimams. Siūlomi pakeitimai prieštarauja Statybos įstatymo nuostatoms, Europos parlamento ir tarybos direktyvai, Europos architektų tarybos (ACE) rekomendacijoms architektų profesijos reglamentavimo dalyje. ACE savo rekomendacijose aiškiai pabrėžia, kad architektūrinės veiklos patirtis turėtų būti įgyjama dirbant registruoto (atestuoto) architekto studijoje. Vėlesniam savarankiškam architekto veiklos vykdymui reikalingos kompetencijos iš esmės negali būti suformuotos jokiu kitu būdu. Siekiančiam atestuotis architektui reikalinga sudaryti visas sąlygas nuosekliam praktinės patirties įgijimui visuose skirtinguose statybos ir projektavimo etapuose – nuo idėjos iki pilnai įgyvendinto projekto. Ši patirtis turi būti įgyjama struktūriškai, o ne epizodiškai. Prižiūrint patyrusiam architektui vykdant ir kuriant realius projektus. Tik toks profesinės patirties atlikimas užtikrins, kad architektas išsiugdys  išsamų visų statybos ir projektavimo etapų suvokimą ir gebės veikti savarankiškai bei prisiimti atsakomybę už projekto sprendinius. Siūlomais Aprašo pakeitimais būtų formuluojama visiškai priešinga praktika, kuri ilgalaikėje perspektyvoje gali sukelti neigiamas pasekmes Lietuvoje išduodamo architekto kvalifikacijos atestato pripažinimo procedūrai kitose Europos Sąjungos šalyse, dėl ko Lietuvos architektai prarastų teisę užsiimti profesine veikla kitose Europos sąjungos šalyse.

Rūmai kartu su LAS prašo Aplinkos ministerijos neignoruoti architektų profesinės savivaldos, atkreipti dėmesį į visos Europos architektų bendruomenės vienodą poziciją dėl patirčiai keliamų reikalavimų, kad tarp atskirų Europos Sąjungos šalių nebūtų iškreipiami nusistovėję reikalavimai profesijos standartui ir minėto Aprašo projekto netvirtinti.

Su minėtu kreipimusi į Aplinkos ministeriją ir jame išdėstytais argumentais galite susipažinti čia.

 

 

Rūmų administracija

Nuotraukos Iliustracija iš https://www.instagram.com/oelghamry2020/ 

Panašūs įrašai