Rūmai ir Prokuratūra bendradarbiaus ginant viešąjį interesą

Šiandien Lietuvos architektų rūmų (toliau – Rūmų) pirmininkė Daiva Bakšienė dalyvavo viešojo intereso klausimams skirtuose mokymuose prokurorams, kur skaitė paskaitą „Architektūros įstatymas ir jo svarba užtikrinant viešąjį interesą aplinkos formavimo srityje“. Po mokymų vyko Rūmų ir Lietuvos Respublikos prokuratūros bendradarbiavimo viešojo intereso gynimo srityje aptarimas.

Iš visos Lietuvos susirinkusiems prokurorams buvo pristatytas Architektūros įstatymas ir Architektų rūmų įstatymo pakeitimai, atnešantys reikšmingų pokyčių viešojo intereso atstovavimo ir gynimo srityje, taip pat Architektūros įstatyme įtvirtintas naujas Rūmų vaidmuo – suteikta teisė tiesiogiai kreiptis į teismą dėl viešojo intereso pažeidimų architektūros srityje.

Susitikimo metu sutarta glaudžiai bendradarbiauti įgyvendinant įstatymines pareigas, kiekvienu atveju svarstyti galimą abiejų organizacijų indėlį į viešojo intereso gynimą konkrečiose su architektūra susijusiose situacijose.

Nuotrauka: prokuraturos.lt

Panašūs įrašai