RAT darbo grupės posėdis

Kaip žinia, neseniai buvo nuspręsta steigti darbo grupę, kuri rūpintųsi RAT‘ų sėkmingumu. Įvykus pirmajam susitikimui jau galime apžvelgti, ko pasiekta.

Susitikime dalyvavo 14 narių. Visų pirma, aptarti anketinės apklausos rezultatai ir apsikeista nuomonėmis dėl RAT darbo. Dominavo gana kritiškas RAT veiklos vertinimas.

Pagrindiniai priekaištai buvo išsakyti dėl nesureguliuotos teisinės bazės, nuolatiniai sprendimų vėlavimai, veiklos dubliavimasis su LAS ekspertų tarybomis. RAT’ai buvo kritikuojami, kad yra nepakankamai kolegiški, kad kritikuoja projektus, bet nepasiūlo sprendimų, kad sprendimai priimami uždaroje dalyje ir kad uždaroje dalyje nedalyvauja vyriausias miesto architektas.

Buvo nusistatytos pradinės grupės veiklos kryptys:

  • Teisės aktų neatitikimų ir jų pašalinimo klausimai;
  • Drausmės bei terminų ir taisyklių laikymosi klausimai;
  • Viešumo ir skaidrumo klausimai.

Buvo išreikšta nuomonė, kad sutvarkius teisinius dalykus, gal susitvarkys ir kai kuri kiti?

Konstatuota, kad RAT sprendimai yra patariamojo pobūdžio (išskyrus kai kuriuos išimtinius atvejus), todėl kai kurie reikalavimai RAT‘ams gali būti pertekliniai.

Taip pat buvo siūlomos kandidatūros į grupės pirmininkus, vienbalsiai išrinktas Dalius Šarakauskas.

Susirinkime nebuvo renkamas šios darbo grupės pirmininko pavaduotojas, tad čia yra galimybė pasireikšti ir susirinkime nedalyvavusiems grupės nariams. Lauksime jų elektroninių laiškų visai grupei.

 

Statinio architektai: R. Mikulionis, P. Paskačimas, 2017, ©N. Tukaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panašūs įrašai