Siūloma taikos sutartis su Vilniaus savivaldybės administracija

Rugsėjo 17 d. iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos gautas siūlymas dėl taikos sutarties sudarymo administracinėje byloje.

Byla buvo išnagrinėta dar 2018 m. spalį, kai Vilniaus apygardos administracinis teismas patvirtino, kad Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 m. dalis – pagrindinio brėžinio tekstinių reglamentų 5 punktas – neprieštarauja LR teritorijų planavimo įstatyme, LR vietos savivaldos įstatyme ir LR viešojo administravimo įstatyme įtvirtintiems įstatymo viršenybės ir nepiktnaudžiavimo valdžia principams. Dėl tokio teismo sprendimo buvo pateiktas apeliacinis skundas ir byla buvo išsiųsta į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą.

Tačiau, Vilniaus miesto savivaldybės įsitikinimu, administracinėje byloje yra galimybė pasiekti šalims taikų susitarimą.

Tokia galimybė matoma, nes Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano iki 2015 metų pagrindinio brėžinio tekstinių reglamentų 5 punkto išimtį Vilniaus miesto savivaldybė yra pritaikiusi tik dviem atvejais – Jočionių g. 13, Vilnius, Vilniaus kogeneracinės jėgainės projektui, bei Konstitucijos pr. 18B, Vilnius, statomo statinio projektui.

O šiuo metu yra baigiamas derinti naujasis Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrasis planas, kuriame anksčiau buvęs tekstinis reglamentas dėl galimybės viršyti bendrojo plano rodiklius pritarus savivaldybės tarybai nėra numatytas. Priėmus naują planą išnyks bylos konfliktas, nes planas iki 2015 m. tiesiog nustos galiojęs.

Taikos sutartyje numatoma, kad savivaldybės administracija išimtų iš naujai rengiamo bendrojo plano senąjį tekstinį reglamentą. Pasirašius taikos sutartį šalys sutartų, kad nebus ginčijami senesni sprendimai dėl šio reglamento ir LAR atsiima pareiškimą dėl administracinės bylos kėlimo.

Dėl tokios sutarties pasirašymo galimybės Taryba diskutuos spalio 9 d.

Interjero architektai: U. Raysse, R. M. Paternina Soberon, E. Šimeliūnas, A. Gvildys,G. Šveikauskas, šviestuvo nuotraukoje bendraautorius L. Kutavičius, 2017, ©N. Tukaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panašūs įrašai