Pristatytos rekomendacijos, kaip pasiruošti priedangas savo namuose ir biuruose

Lietuvos architektų rūmų suburta darbo grupė parengė rekomendacijas dėl priedangų (padidinto saugumo patalpų) įrengimo įvairios paskirties pastatuose. Nemokamai viešai platinamame leidinyje pateiktas veiksmų planas, apie ką iš anksto turėtų pagalvoti visi Lietuvos piliečiai ir organizacijos. Pateikti patarimai ir įžvalgos leis iš anksto numatyti saugiausias erdves ir jas paruošti tam atvejui, jeigu ekstremalios situacijos atveju Lietuvos priešai bandytų išvesti iš rikiuotės kritinę infrastruktūrą leisdamas raketas, atakuodamas dronais, apšaudydamas artilerijos sistemomis. Pasiruošimas naudingas ir kitoms ekstremalioms situacijos kaip didelės gamybinės avarijos, ekologinės katastrofos ir pan.

„Ukrainoje vykstantis karas akivaizdžiai rodo, jog privalome kiekviename būste ir biure pasiruošti galimiems pavojams. Nors visiškai apsaugoti civilių patalpų neįmanoma, tačiau net ir paprastos techninės, administracinės, vadybinės priemonės leidžia iš esmės sumažinti pavojų gyventojų gyvybėms, užtikrina minimalių žmogiškų poreikių tenkinimą tuo metu, kai gyvenamoji vietovė patiria visa griaunančius karinės galios smūgius. Suprantama, šiuos pasiruošimus reikia daryti dabar, taikos metu, nes prasidėjus aktyviems karo veiksmams pasiruošimas būtų gerokai apsunkintas“, – sakė Lietuvos architektų rūmų suburtos darbo grupės narys Tumas Mazūras.

Rekomendacijos skirtos visiems fiziniams asmenims, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrijoms, juridiniams asmenims, bendruomenėms, savivaldybių ir valstybės įstaigoms. Viešai platinamas dokumentas supažindina su pagrindinėmis grėsmėmis (kas sukelia sprogimus, kuo skirtingas granatų, artilerijos, dronų, aviacinės bombos, raketos poveikis), paaiškina, kaip turi būti pasirenkama padidinto saugumo patalpos vieta (saugumas, konstrukcija, fizinis, laiko ir žmogiškasis faktoriai), dalinamasi įžvalgomis dėl veiksmų plano, kokie būtini patalpų elementai, išplanavimas, įranga, sienų įrengimas, oro pritekėjimas ir kt.

Pasak Lietuvos architektų rūmų pirmininko Algimanto Pliučo, rekomendacijas darbo grupė ruošė turėdama omeny labai skirtingą padidinto saugumo patalpų specifiką skirtinguose pastatuose. Todėl paruoštame dokumente įvertinti ir detaliai nagrinėjami priedangų skirtumai individualiame name, daugiabutyje, jo rūsyje, administraciniame pastate, požeminiame parkinge, kito tipo patalpose. Taip pat nagrinėjama ir atvejai, kai tokia patalpa nėra paruošta – kaip ir ką reikėtų daryti, jeigu pavojaus momentu tokių patalpų nėra arba į jas neįmanoma patekti.

Instrukcijų pristatyme dalyvavęs dainininkas Marijonas Mikutavičius atkreipė dėmesį, kad visi Lietuvos piliečiai turėtų atlikti namų darbus – patyrinėti savo gyvenamosios erdvės aplinką, rečiau naudojamus statinius kaip rūsiai, kolektoriai ar kitos buitinės paskirties patalpos, tačiau kurios, pavojaus atveju, galėtų greitai būti pritaikomos saugiam gyventojų susitelkimui. Tam bus reikalingas bendras valstybės įstaigų, savivaldybių ir kitų organizacijų, valdančių bei prižiūrinčių šiuos statinius, bendradarbiavimas.

Darbo grupės paruoštas rekomendacijas elektroniniu formatu (PDF, 62 psl.) galima atsisiųsti iš Lietuvos architektų rūmų interneto svetainės www.architekturumai.lt (https://www.architekturumai.lt/wp-content/uploads/PSP-rekomendacijos.pdf), taip pat jis bus platinamas ir kitose civilinės saugos informavimo priemonėse.

Panašūs įrašai