Pranešimas dėl pakartotinio Lietuvos architektų rūmų narių susirinkimo

Informuojame, kad jei Lietuvos architektų rūmų (toliau – Rūmai) 2020 m. spalio mėn. 7 d. 10.00 val. Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ (Laisvės pr. 5, Vilnius) šaukiamas Rūmų narių susirinkimas neįvyks, pakartotinis Rūmų narių susirinkimas įvyks tą pačią dieną 12.00 val. (t. y. 2020 m. spalio mėn. 7 d. 12.00 val.). Pakartotinio Rūmų narių susirinkimo darbotvarkė:

  1. 2019 m. Rūmų finansinės ataskaitos tvirtinimas ir veiklos ataskaitos pateikimas;
  2. 2020 m. Rūmų biudžeto tvirtinimas;
  3. Kandidatų į Rūmų pirmininko pareigas, kolegialius organus rinkimai (2020-2023 m. kadencija);
  4. Rūmų garbės ženklo (architektų žiedo) skyrimas;
  5. Kiti klausimai.

Dalyvių registracijos pradžia 11.00 val. Susirinkime narys dalyvauja asmeniškai, pateikęs asmens dokumentą, arba įstatymų numatyta tvarka įgaliojęs kitą asmenį. Detali darbotvarkė ir papildoma informacija bus viešinama Rūmų svetainėje www.architekturumai.lt ir išsiunčiant pranešimus Rūmų nariams atestavimo metu pateiktais arba vėliau Statuto nustatyta tvarka atnaujintais elektroninio pašto adresais.

Panašūs įrašai