„Pirmosios pagalbos” grupė

Kviečiami architektai registruotis į grupę “Pirmoji pagalba”, kurios veikla būtų skirta operatyviai teikti informacinę pagalbą naujiems, ir ne tik, LAR nariams apie LAR veiklą, tikslus, koreliuojančius su architekto misija ir nauda valstybei bei visuomenei.

“Pirmosios pagalbos”  grupę sudarytų LAR nariai savanoriai, turintys darbo LAR patirties, bei išmanantys Architekto profesiją tarptautiniame kontekste, ypač Europos Sąjungos bei jos kultūrinėje erdvėje.

Per LAR suvažiavimą informavau visus apie tokios grupės steigimą, tačiau LAR taryba atsisakė registruoti tokią grupę, kol joje yra tik viena savanoris. Norinčius ir galinčius prašau jungtis į grupę, tik tada ji bus užregistruota LAR.

Tuo tarpu visiems LAR nariams, kuriems prireiktų pagalbos pagal grupės veiklos profilį, prašau skambinti man, Linui Tuleikiui: +370 698 37210 – kolegoms pagelbėsiu pagal išgales.

PIRMOSIOS PAGALBOS TIKSLAI:

 1. Teikti informaciją mažiau patyrusiems kolegoms, dėl pagrindinių Architekto veiklos vertybių bei principų, būdingų Europos architektams.
 2. Informuoti kolegas apie LAR struktūrą, darbo principus, apie organizacijos organus ir kuo kiekvieno jų veiklos pasižymi.
 3. Informuoti kolegas kur kokiu atveju ir kokia forma reikėtų kreiptis iškilus reikalui.
 4. Konsultuoti kolegas iškilusiais Profesinės etikos klausimais.
 5. Padėti rasti atsakymus į iškilusius Architektūrinius klausimus, nesusijusius su tiesiogine projektavimo veikla.

KO PIRMOJI PAGALBA NEATLIEKA:

 1. Neteikia konsultacijų verslo klausimais.
 2. Neteikia konsultacijų projektavimo veiklos atvejais, įstatymų bei statybos normų ir reglamentų taikymo klausimais.

KAIP PIRMOJI PAGALBA TEIKIAMA:

 1. Paskelbtais savanorių telefonais Pirmosios Pagalbos pageidaujantis LAR narys skambina pasirinktam asmeniui ir telefonu gauna konsultacijas.
 2. Kadangi savanoriai yra dirbantys asmenys, ne visada gali atsiliepti skambinančiajam, todėl neatsiliepus, patartina parašyti žinutę, kad konsultuojantis savanoris galėtų perskambinti.
 3. Konsultacijos yra patariamojo, bet ne nurodančio pobūdžio ir jos neįpareigoja LAR nario pasielgti būtent taip, kaip jam buvo rekomenduota.
 4. Konsultacijos yra nemokamos.

PIRMOSIOS PAGALBOS įkūrimo iniciatorius Linas Tuleikis

Panašūs įrašai