PET sprendimas: profesinės etikos pažeidimas nenustatytas

Lietuvos architektų rūmų Profesinės etikos taryba (toliau – PET) išnagrinėjo architekto Lino Tuleikio prašymą dėl architektų Jono Audėjaičio, Augusto Audėjaičio, Rimanto Giedraičio galimai padarytų profesinės etikos pažeidimų.

PET, vadovaudamasi Europos architektūros paslaugų teikėjų profesinės etikos kodekso nuostatomis ir svarstymo metu nustatytų aplinkybių visuma bei pateiktais dokumentais ir šalių paaiškinimais, nutarė, kad architektai Jonas Audėjaitis, Augustas Audėjaitis ir Rimantas Giedraitis profesinės etikos nuostatų nepažeidė.

PET pateikia posėdžio pirmininko Tauro Paulausko komentarą: „Tais atvejais, kai architektai yra susiję giminystės, bendrų darbų ar kitais ryšiais su valdžios struktūrose esančiais asmenimis, jie natūraliai yra padidinto dėmesio lauke, ypač, kai projektavimo darbai yra vykdomi jautriose bei visuomenei svarbiose vietose. Tokiomis aplinkybėmis visada gali kilti abejonių dėl architektų neprikausomumo ir sąžiningumo. Vis tik PET sprendimus priima vadovaudamasi nekaltumo prezumpcija, remdamasi faktų visuma ir maksimaliai nešališkai“.

Linas Tuleikis prašymo nagrinėjime dalyvavo kaip pareiškėjas, o ne kaip PET narys. Nuo prašymo nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo jis nusišalino. Saulius Juškys dėl darbinėje veikloje egzistuojančių sąsajų su Rimantu Giedraičiu ir Jonu Audėjaičiu nuo balsavimo taip pat nusišalino.

PET sprendimą, kuriame pateikiama skundo ir atsakovų paaiškinimo esmė, aktualios profesinės etikos nuostatos ir sprendimui reikšmingos aplinkybės, rasite čia.

Panašūs įrašai