PET pripažino architektę pažeidusia etiką

Lietuvos architektų rūmų Profesinės etikos taryba (toliau – PET), išnagrinėjusi architekto Roko Mazuronio skundą dėl architektės Astos Kiaunienės galimai padarytų profesinės etikos pažeidimų konstatavo, jog ji pažeidė Europos architektūros paslaugų teikėjų etikos kodekso 2 principo („Įsipareigojimai visuomenės labui“) 2.4 taikymo atvejį.

PET sprendime teigiama, jog A. Kiaunienė ėmėsi darbo neįsitikinusi, kad jos turimas kvalifikacijos atestatas apima profesinės veiklos sritį, kurios ji imasi, taip pat prisistatinėjo einanti pareigas, kurių iš tiesų net neturėjo teisės eiti – PET vertinimu, tai yra nesuderinama su atestuotam architektui keliamais etiško elgesio standartais.

Dėl 4 principo („Įsipareigojimai profesijai”) 4.12 taikymo atvejo nuomonės išsiskyrė – PET narių dauguma nusprendė, jog šis principas nebuvo pažeistas, nes atsakovė didžiąją dalį autorių informavo, tačiau PET pirmininkas T. Paulauskas su šiuo vertinimu nesutiko ir pareiškė atskirąją nuomonę dėl informavimo pareigos. T. Paulausko teigimu, nagrinėjamu atveju derama pagarba kolegoms buvo išreikšta nepakankamai. Atsakovė privalėjo dar prieš imdamasi projektavimo darbų, susisiekti su visais Vilniaus g. ir amfiteatro autoriais. Autorių informavimas jau pradėjus projektavimo darbus, taip pat ne asmeninis autorių informavimas nelaikytinas tinkamu.

„Šis profesinės etikos galimo pažeidimo atvejis labai gerai iliustruoja viešuosiuose pirkimuose egzistuojantį autorių teisių ignoravimą, taip pat ir architektūros, kaip viešojo intereso nebuvimą. Tačiau ir tokiomis aplinkybėmis architektai turi tiek galimybę, tiek ir pareigą laikytis profesinės etikos, ko šį sykį, deja, buvo pasigesta“, – situaciją komentuoja PET pirmininkas Tauras Paulauskas.

Dėl A. Kiaunienės profesinės etikos pažeidimų PET kreipiasi į Architektų profesinio atestavimo komisiją ir, atsižvelgiant į padaryto pažeidimo pobūdį ir sukeltas pasekmes, rekomenduoja jos architekto kvalifikacijos atestato galiojimo nestabdyti.

Su PET sprendimu galite susipažinti čia.

Su atskirąja PET pirmininko nuomone galite susipažinti čia.

Panašūs įrašai